Posten Bring ska spara in en miljard kronor

Tillväxt på paketsidan men bortfall på brevsidan, det är några slutsatser från Posten Brings första kvartalsrapport för 2024. Samtidigt har det justerade rörelseresultatet fallit med 119 miljoner norska kronor till -12 miljoner NOK. Nu inför man ett koncernomfattande sparpaket som ska spara in 1 miljard 2025 jämfört med 2023.

Årets första kvartalsrapport från Posten Norge ger en blandad bild. Koncernens omsättning ökade med 44 miljoner norska kronor, jämfört med samma period 2023, till knappt 6 miljarder kronor. Det justerade rörelseresultatet landade dock på minus 12 miljoner, vilket är en minskning med 119 miljoner jämfört med första kvartalet 2023. Nu har man dragit igång ett sparprogram som ska spara in en miljard.

“För att säkra fortsatta konkurrenskraft och lönsam tillväxt har vi startat ett besparingsprogram i koncernen. Målet är att minska kostnaderna med 1 miljard kronor (norska, reds. anm.) under 2025, jämfört med nivåerna 2023. Åtgärder kommer genomföras i alla delar av koncernen.” skriver koncernchef och vd Tone Wille i kvartalsrapporten.

Tone Wille, koncernchef och vd för Posten Bring. Foto Håvård Jørstad

Logistiksegmentet, där även e-handelslogistiken ingår, backade med 101 miljoner och avslutade kvartalet med ett justerat driftresultat på 35 miljoner NOK. Tappet hänvisas till en svag marknad och hårda väderförhållanden i vinter som gjorde att driftskostnaderna sköt i taket.

Postsegmentet ökade med 12 miljoner till 13 miljoner NOK i justerat driftsresultat. Företaget skriver att resultatutvecklingen beror på en god kostnadsutveckling för post samt förbättrat resultat från paket levererade till brevlådan.

“Regeringen har tillsatt en expertkommitté som ska komma med en rekommendation om postens framtid och om Posten Bring i framtiden får nya uppgifter för att möta andra samhällsbehov än enbart postdistribution. Samtidigt fortsätter vi att testa olika alternativ för den framtida servicenivån och om det finns tjänster som Posten kan utföra i vårt rikstäckande nätverk som kan ge ökad nytta för samhället.” skriver Tone Wille i rapporten.

För svensk-danska Postnord gav första kvartalet ett kraftigt förbättrat resultat, samtidigt som volymerna sjönk. Framgången förklaras främst av bättre resultat i den svenska verksamheten, Postnord Strålfors och en minskad påverkan av valutaeffekter hänförbara till Postnord Intenational.