Postflöden till Ryssland och Belarus återupprättas

Den 11 juli öppnade Postnord postflödena till Ryssland och Belarus, efter det tillfälliga stopp som följde på EUs sanktioner. Ett nytt tekniskt system ska göra det möjligt att sortera ut försändelser som bryter mot sanktionerna.

I våras införde Postnord ett tillfälligt stopp för postförsändelser till och från Ryssland och Belarus till följd av de sanktioner som infördes av bland annat EU. Men från och med i måndags,11 juli, är ett tekniskt system i drift som gör det möjligt att sortera ut försändelser som riskerar att bryta mot sanktionerna, vilket gör det möjligt för Postnord att återuppta postflödet till Ryssland och Belarus.

Flödena till Sverige från de två länderna är dock fortfarande stoppade i väntan på att det tekniska systemet kan hantera även dessa försändelser. För kommersiella logistikflöden som inte omfattas av Världspostunionens regelverk gäller fortsatt det tidigare aviserade stoppet.