Posti utser Anna Salmi till ny SVP

Anna Salmi på finska Posti Group har utsetts till Senior Vice President (SVP) för gruppens nya sammanslagning av områdena HR, kommunikation och hållbarhet. Hon tillträder sin nya roll den 1 november.

Anna Salmi har agerat tillförordnad SVP för HR-avdelningen vid sidan av sin tidigare position sedan augusti 2023. Nu kommer HR-, kommunikations- och hållbarhetsteamen ingå i samma enhet. Hon har varit en del av koncernens ledningsteam sedan 2021. Den 1 november tillträder hon som ny vd för den nya enheten.

– Folk, Posti-anställda som de bästa experterna inom sitt fält, spelar en nyckelroll när vi bygger Posti till ett framtidssäkert företag och en bättre arbetsplats. Det är väldigt viktigt att vi fortsätter investera i att förbättra medarbetarnas upplevelse och utvecklar företagskultur och ledarskap. Under Annas ledarskap påskyndar vi detta arbete och jag är övertygad om att hon, tillsammans med sitt team, har förutsättningarna att ta oss till nästa nivå, kommenterar Turkka Kuusisto, vd för Posti Group.

– Vi rör oss i rätt riktning, men arbetet kräver tid och det finns fortfarande mycket att göra. Ett omsorgsfullt ledarskap och gott tillsynsarbete, mångfald, jämställdhet och inkludering, arbetarskydd samt att möjliggöra personlig utveckling och utvecklingsvägar för våra anställda är teman som vi kommer arbeta med tillsammans med mitt team. Ett starkt varumärke byggs på en stark och positiv medarbetar- och kundupplevelse, kommenterar Anna Salmi, SVP People, Communications & Sustainability på Posti Group.