Postnord blir medlem i klimatkoalition

The Pathways Coalition arbetar för att driva på omställningen till hållbara transporter. Nu är Postnord, som första logistikaktör, invalt som medlem i den gemensamma satsningen. Samverkansgruppens mål är att uppnå fossilfria tunga transporter senast 2050.

Samverkansgruppen grundades 2018 och består sedan tidigare av E.ON, H&M Group, Scania, Siemens och Ericsson, där företagen representerar olika delar av värdekedjan. Tillsammans arbetar de för att skapa förutsättningar för den snabba omställning till hållbara transporter som krävs för att uppnå klimatmålen i Parisavtalet. Nu blir Postnord den första logistikaktören som är medlem i gruppen.

Annemarie Gardshol, vd och koncernchef för Postnord. Foto Postnord

– Jag är mycket glad över att Postnord, som första logistikaktör, är upptagna som medlemmar i The Pathways Coalition. Vi har en tydlig hållbarhetsagenda och samarbeten mellan olika aktörer är avgörande för att vi ska lyckas. Jag är övertygad om att vi med vår erfarenhet kan bidra med viktiga insikter till koalitionens arbete och därmed bidra till att driva på omställningen till ett hållbart transportsystem, kommenterar Annemarie Gardshol, vd och koncernchef för Postnord.

– Det betyder otroligt mycket att få in en logistikaktör som förstår alla de operationella utmaningar som det innebär att övergå till fossilfria transporter, kommenterar Anders Bylund, senior rådgivare på Siemens Nordic och ordförande i koalitionens styrgrupp.

Gruppen avgav i somras elektrifieringslöften för att driva på omställningen av regionala godstransporter. Scania lovade då att leverera elfordon, H&M och Ericsson att upphandla elektrifierade godstransporter och Siemens en hållbar utbyggnad av el-infrastruktur. Samarbetet är också drivande i det interregionala projektet Powertrail som syftar till att möjliggöra elektrifierade godstransporter på en 400 km lång sträcka från Borås till Stockholm.