Postnord digitaliserar distributionsprocessen

Postnord har digitaliserat sina distributionsprocesser med en ny EMM-lösning, tillsammans med mobila enhetsförvaltaren Soti. Systemet innebär bl a att Postnord kan uppdatera de mobila enheter som används i leveransledet på distans och hitta, spärra eller radera innehållet på stulna eller borttappade enheter på ett effektivare sätt.

Under det senaste decenniet har digitaliseringen haft en betydande inverkan på transport- och logistikbranschen, med ökat antal mobila enheter, driftstimmar, leveranser och ordrar. Pandemin innebar dessutom en ökning av antalet leveranser, där Postnord behövde kunna registrera och följa kundsignaturer i realtid vid leveranspunkten.

Tillsammans med IoT- och mobilitetsföretaget Soti har Postnord utvecklat en ny EMM-lösning (enterprise mobility manegement) som hjälper till att hantera, säkra och anpassa hela det mobila enhetslandskapet. Inte minst handlar det om att identifiera nödvändiga programuppdateringar, byta ut batterier i enheter och avgöra vilka applikationer som behövs för specifika användargrupper, som blivit en växande utmaning.

Den nya EMM-lösningen gör att mobila enheter kan uppdateras på distans. Bild Soti

Bland annat innehåller EMM-lösningen ett anpassat system för att uppdatera enheter oavsett plats. Enhetsuppdateringar utförs utanför arbetstid för att minimera störningsmomentet för medarbetarna och undvika driftstopp. Lösningen har också ett varningssystem för att spåra stulna enheter och åtgärda säkerhetsproblem: Om en enhet är borttappad skickas en varning så snart enheten har aktiverats och anslutits till systemet, som gör att Postnord kan hitta stulna enheter och rapportera dem försvunna. Om det behövs kan företaget sätta dem i låsningsläge, och fjärradera information och på så vis skydda företagsdata.

Samma sak gäller för enheter vid självbetjäningsdiskar i butiker. Eftersom dessa inte alltid övervakas av personal är en sådan lösning avgörande för säkerheten för dessa enheter.

– Soti Mobicontrol har varit en stor del av vår verksamhet under många år. Mycket av det vi kan göra idag, tack vare Soti, var inte möjligt för några år sedan, men nyligen har vår verksamhet utvecklats och behovet av en tekniklösning för att effektivt hantera våra tusentals enheter har ökat avsevärt, kommenterar Gert Friis-Larsen, nordisk servicechef på Postnord.

Uppdateringarna gör att Postnord kan följa livscykeln för distribuerade enheter och hantera dem via en enda instrumentpanel, vilket eliminerar behovet av spårning via Microsoft Excel. Dessutom kan tekniska problem nu lösas på distans, vilket har lett till minskade supportkostnader, minskad stilleståndstid och ökad kundnöjdhet.

Stefan Spendrup.Foto Soti

– Sedan starten har vårt arbete med Postnord präglats av verkligt samarbete, vilket har lett till ett framgångsrikt partnerskap i mer än ett decennium. Vi har kunnat stödja företaget i dess tillväxt, vilket visar den överlägsna prestandan hos vår teknik och är ett bra exempel på hur en redan framgångsrik organisation kan dra nytta av nya innovationer, kommenterar Stefan Spendrup, Nord- och Västeeuropachef på Soti.

Kanada-baserade Soti grundades 1995 och levererar lösningar för mobil och IoT-enhetsförvaltning, med drygt 800 anställda och 17 000 företagskunder i 28 länder och miljoner enheter förvaltade världen över. Bolaget har huvudkontor i Ontario och 10 regionala kontor globalt – ett av dem finns i Göteborg.