Postnord efterfrågar satsning på biodrivmedel

Postnord efterfrågar fortsatta satsningar på biodrivmedel för att kunna nå sitt mål om fossilfrihet 2030. Utan satsningar för dagens fordon riskerar transportsektorn att fastna i ett fossilberoende i väntan på elektrifieringen.

I en debattartikel i Svenska Dagbladet skriver Postnords hållbarhetschef Sofia Leffler Moberg och koncernchefen Annemarie Gardshol att de oroas av det ensidiga fokuset på elektrifiering. De menar att innan de mer energieffektiva elmotorerna kan bli standard måste infrastrukturen för laddning och elvägar byggas ut. Under tiden växer e-handeln och transportvolymerna.

I väntan på elektrifieringen efterfrågar de därför en fortsatt utveckling av tillgång på biodrivmedel för att inte transportföretag ska fastna i ett fossilberoende.

“För att klara omställningen behöver det offentliga möta upp med en stabil och säker infrastruktur för tunga transporter både för dagens och morgondagens fordon, annars riskerar vi att missa målet på vägen till elektrifiering”, skriver Sofia Leffler Moberg och Annemarie Gardshol.