Postnord håller klimatmål – minskat utsläpp med 40 procent

Postnord har under tredje kvartalet i år nått sin målsättning att minska klimatavtrycket från verksamheten med 40 procent i jämförelse med 2009 års nivå innan 2020 års slut. Nu antas ett nytt mål om fossilfrihet till 2030.

Postnord har nått sin målsättning om att minska klimatavtrycket med 40 procent i jämförelse med 2009 års nivå innan 2020 års slut. Målet, som är absolut, var ambitiöst för sin tid när det sattes 2010. Att minska klimatavtrycket är en utmaning eftersom volymerna har ökat till följd av den snabba och omfattande förändringen med färre brev och fler mer transportkrävande paket. Målet har nåtts genom både generella effektiviseringar och riktade insatser som exempelvis övergång till grön el, effektivt utnyttjande av tågtransporter, investering i fordon drivna av alternativa drivmedel och successiv övergång till biodrivmedel för vägtransporter. En starkt bidragande orsak är även förändrad lagstiftning som minskat behovet av flygtransporter.

– Postnord har med sitt samhällsviktiga uppdrag ett stort ansvar att bidra till en hållbar utveckling. Därför arbetar vi målmedvetet med att integrera klimatfrågorna i vårt produkt- och tjänsteutbud. Det har gett resultat och vi är stolta över det vi uppnått. Nu sätter vi ett nytt och mycket ambitiöst mål till 2030, kommenterar vd och koncernchef Annemarie Gardshol.

Fossilfritt 2030

Postnords nya mål är fossilfrihet till 2030, en målsättning som inte bara omfattar Postnords egna fordon utan även inkluderar alla transporter som utförs av underleverantörer för koncernens räkning.

– Genom att sätta ett tydligt mål att vara fossilfria, med en mycket ambitiös tidsplan till 2030, tar Postnord fortsatt ansvar för de nationella och globala klimatmålen, förklarar koncernens hållbarhetschef Sofia Leffler Moberg och fortsätter;

– Vi har inte en färdig plan för hur vi ska nå målet, men vi vet att det kommer att krävas både systematiskt arbete och nytänkande. Jag ser fram emot innovationer inom alltifrån effektiv logistik och e-handel, till ökad elektrifiering och säkerställd tillgång till biodrivmedel på alla våra marknader. Vi vet också att vi inte kommer att klara dessa utmaningar på egen hand. För att lyckas nå våra mål behöver vi därför öka vårt samarbete med leverantörer, kunder och konsumenter.