Postnord hotar avsäga sig samhällsuppdraget

Postnords vd Annemarie Gardshol vill se nya krav på postutdelningen för att sänka kostnaderna: 85 procent av breven ska levereras inom tre dagar och 97 procent inom fem dagar. Utan en förändring eller mer pengar kan företaget säga upp samhällsuppdraget nästa år. Det rapporterar DN.

I en intervju med DN säger nu Postnords vd Annemarie Gardshol att hon vill se en förändring av servicekraven. Hon vill att 85 procent av breven ska levereras inom tre dagar och 97 procent inom fem dagar. Bakom sig har hon Postfinansieringsutredningen som föreslår att servicekraven på postutdelningen ska lättas så att 95 procent av breven kommer fram inom tre dagar samt att man ska se över att ge statsstöd när samhällsuppdraget medför en betydande kostnad.

Enligt utredningen, som bygger på Postnords siffror, så ska brevutdelningen gå med 200 miljoner kronor i förlust i år och 1,3 miljarder 2030.

– Jag vill ha ett beslut från regeringen utifrån postfinansieringsutredningens förslag. Det handlar om att lätta på servicekraven. Om man bara släpper ratten och tror att det här ska lösa sig av sig själv så har man inte förstått problembilden, säger Annemarie Gardshol, vd för Postnord, till DN.

Annemarie berättar också att om inget händer kan företaget bli tvungna att avsäga sig samhällsuppdraget.

– Vem ska då dela ut post till svenska folket?, säger hon till DN.

Sjunkande brevvolymer kostar

I maj 2022 införde Postnord varannandagsutdelning av brev i hela Sverige, i februari i år inledde man en försöksverksamhet där man även tömmer de gula brevlådorna varannan dag i lågintensiva områden. Dessa satsningar har gjorts för att spara pengar i ljuset av att brevvolymerna stadigt har sjunkit under 2000-talet samtidigt som verksamheten har fasta kostnader på 80 procent. Företaget har också höga avkastningskrav från ägarna, svenska och danska staten.

Särskilt det första beslutet har mötts av kritik då företaget har lagkrav på sig att 95 procent av breven ska komma fram inom två dagar, något som man inte lyckades med under 2022 eller 2023.