Postnord i stor paketboxsatsning med Aimo Park

Postnord och parkeringsföretaget Aimo Park har inlett ett samarbete för att placera ut 3 000 nya paketboxar. Boxarna ska placeras på företagets parkeringsytor nära bostäder, arbetsplatser och på infartsparkeringar.

Under 2021 växte den svenska e-handeln med 20 procent jämfört med 2020, enligt E-barometerns årsrapport. Den ökade e-handeln har fört med sig att paketboxar blir alltmer populära. Postnord planerar nu att, i samarbete med Aimo Park, placera ut 3 000 nya paketboxar på partnerns parkeringsplatser för att nå fler kunder.

– Det här är ett viktigt steg för att möta behovet. Vi kommer tillsammans att utvärdera lämpliga placeringar för att se till att paketboxarna hamnar där det är optimalt för mottagarna. Självklart väger vi också in hållbarhetsaspekter och arbetsmiljö för Postnords medarbetare, kommenterar Mathias Olsson, chef för Postnords ombudsnät.

Företagets paketboxar placeras alltid utomhus där de är tillgängliga dygnet runt. Målsättningen för 2022 är att ha över 12 500 paketboxar i egen regi i Norden innan året är slut, inför 2023 planeras ytterligare boxar. Paketboxarna på Aimo Parks parkeringar kommer finnas som valbara alternativ i takt med att de ställs ut.

– Vi vill tillsammans med fastighetsägare erbjuda en bra service och förenkla vardagen för våra kunder. Det är också ett led i vår strävan att använda befintlig yta till något mer än bara parkering, kommenterar Peder Ståhlberg, vd för Aimo Park.