Postnord lanserar gröna korridorer

Postnord introducerar nu sina gröna korridorer mellan Stockholm, Göteborg och Malmö, där dieseldrivna transporter byts ut mot biodrivmedlet HVO100. Under 2023 beräknas utsläppen på sträckorna minska med 3 200 ton CO2.

I Postnords omställningsarbete finns målsättningen att vara fossilfria till 2030. Nu lanserar företaget sina gröna korridorer där fossil diesel byts ut mot HVO100. De gröna korridorerna är också en av anledningarna till att Lyko släppt in Postnord som leveransalternativ igen, där HVO100 är e-handlarens lägsta krav för att kalla transporter fossilfria.

Totalt omfattas sex terminaler, inklusive styckegodsterminaler, i riksnätet och regionerna. De gröna transportvägarna inkluderar, utöver Stockholm Göteborg och Malmö, även Uppsala, Norrtälje och Helsingborg. Företaget räknar med att minska utsläppen på de utvalda sträckorna med 1 090 ton CO2 under 2022, jämfört med vanlig diesel. Under 2023 väntas utsläppen minska med 3 200 ton CO2.

– Vi är stolta över att ligga i framkant och bidra till en snabb och robust klimatomställning. Att koncentrera utsläppsminskningen till vissa sträckor gör att vi kan kommersialisera upplägget och erbjuda våra kunder fossilfria transporter. Dessutom är det kostnadseffektivt att göra på det sättet, kommenterar Naznoush Habashian, hållbarhetschef på Postnord.

Nu analyserar företaget hur konceptet med gröna korridorer kan introduceras både på fler sträckor i Sverige och i Postnords andra verksamhetsländer.