Postnord levererar rekordresultat

Postnord leverade 2021 sitt högsta årsresultat sedan företaget postjätten bildades 2009. Även omsättningen stiger från 38,8 miljarder SEK 2020 till 40,7 miljarder 2021.

E-handeln har gått som tåget under pandemin, och med den har paketvolymerna som transportörer som Postnord med flera hanterar, vuxit. Postnord har nu levererat sitt bokslut för 2021, och det visar att postjättens nettoomsättning växte med två miljarder 2021.

Koncernens resultat landade på årsbästa någonsin: 2,5 miljarder (EBIT).

“Sett till helåret 2021 är det glädjande att konstatera att vi levererar det högsta årsresultatet sedan Postnord bildades 2009. Det förklaras främst av en väldigt stark paketaffär med exceptionellt höga volymer under året som helhet till följd av stark e-handel i pandemins spår.” kommenterar Postnords koncernchef Annemarie Gardshol, i bokslutskommunikén.

Under 2021 har bolaget fortsatt satsa på paketaffären genom investeringar i nya terminaler och utrullning av ytterligare 3 000 paketskåp. I det fjärde kvartalet stärktes hemleveranserbjudandet i Sverige ytterligare genom garanterad hemleverans av varubrev.

Under fjärde kvartalet fattades beslut om nya mål i Postnords agenda för en hållbar logistik. Agendan sträcker sig till mitten av decenniet och ska radikalt att minska klimatavtrycket från transporter på den nordiska marknaden samt möjliggöra en helt fossilfri verksamhet till år 2030. Senast år 2027 ska Postnords transporter i sista milen vara emissionsfria för hela Norden.

Helåret 2021

  • Nettoomsättningen uppgick till 40 693 (38 729) miljoner kronor
  • Rörelseresultatet (EBIT) uppgick till 2 481 (2 421) miljoner kronor
  • Periodens resultat uppgick till 1 989 (1 711) miljoner kronor
  • Resultat per aktie uppgick till 0,99 (0,85) kronor
  • Kassaflöde från den löpande verksamheten uppgick till 4 011 (4 151) miljoner kronor
  • Styrelsen föreslår att ingen utdelning ska lämnas för räkenskapsåret 2021.