Postnords nya paketterminal på Tostarp öppnad

Idag, måndag öppnar Postnord sin 18 300 kvm stora, nya brev- och paketterminal på Torstarp i Helsingborg, med sorteringshub, företagscenter och terminal för styckegods.

På den nya anläggningen, som byggts av Catena, ska över 200 medarbetare jobba. Satsningen innebär att två tidigare kontor slås samman för effektivisera arbetet och möta den ökande e-handeln. På sikt kommer även maskinsortering införas i den nya terminalen. 

– I takt med att antal brev blir färre och e-handlade paket ökar så ställer det nya krav både på lokaler, processer och personal. Den nya terminalen kommer dels att kunna möta de ökande volymerna av paket, men också ge oss förutsättningar att göra vår logistik i Helsingborg mer effektiv, kommenterar Jessica Nilsson, distributionsområdeschef i Helsingborg.

Terminalen ligger på det snabbväxande logistikområdet Tostarp, granne med två av Postnords TPL-terminaler, E4 och E6, och även Nowaste, Bring Frigo, Plantagen och Freja Transport finns området, som nu i princip är fulletablerat.

Idag öppnade Postnords nya paketterminal på Tostarp, här under bygget förra hösten. Foto Hilda Hultén.

Anläggningen är försedd med en solcellsanläggning och är miljöcertifierad enligt Miljöbyggnad 3.0 silver, som förutom strikta krav på energieffektivitet även innehåller krav kring byggmaterialens ursprung och dess klimatpåverkan, men också kring en bra inomhusmiljön. Det är den första anläggningen som Catena bygger med certifieringsnivån 3.0 silver, som blir en målsättning för all nybyggnation även fortsättningsvis.

För Postnord innebär den nya terminalen att en del slingor förändras, och enheterna på Bunkalundsvägen, Lilla Garnison och Badhusgatan kommer att stänga. Samtidigt öppnar två depåer, placerade i norr och söder, inklusive ett företagscenter på depån i söder.

– Det känns fantastiskt att vi nu äntligen är igång, vi har arbetat med projektet under ett år. Vi har fokuserat på att skapa en gemensam värdegrund och processer bland personalen då flera olika enheter har flyttats ihop. Signalen jag får är att alla är peppade, kommenterar Jessica Nilsson.

Av Hilda Hultén