Postnord skärper klimatmål –fossilfria 2030

Postnord nådde klimatmålet för 2020 och har därmed minskat sitt klimatavtryck med 40 procent i jämförelse med 2009 års nivå. Med hållbarhetsområdet i fortsatt fokus har ett nytt ambitiöst mål satts: fossilfrihet till år 2030.

Postnord arbetar sedan länge målmedvetet med hållbarhetsfrågor, men nu höjs ambitionerna ytterligare.

– Ambitionen är att leda brev- och logistikbranschen in i den koldioxidsnåla ekonomin genom att nå fossilfrihet senast år 2030. Med ett tydligt mål om att vara fossilfria tar Postnord fortsatt ansvar för de nationella och globala klimatmålen, säger Annemarie Gardshol, PostNords vd och koncernchef, i ett pressmeddelande.

Koncernen arbetar med att ta fram ”gröna” affärsplaner för hur omställningen ska ske, utifrån förutsättningarna på de olika nordiska marknaderna. Att göra gemensam sak med leverantörer, kunder och konsumenter är en viktig del för att nå målet.

– Med styrelsen i ryggen kommer vi kunna göra än fler klimatvänliga investeringar, men målet om fossilfrihet omfattar inte enbart våra egna fordon utan även underleverantörer som genomför transporter för vår räkning. Vi är en stor köpare av transporter med möjlighet att ställa om en hel infrastruktur. För att vi tillsammans ska kunna göra den här omställningen kommer vi att dela med oss av våra lärdomar, både positiva och negativa, säger Annemarie Gardshol.

För att nå målet krävs även innovationer, inom alltifrån effektiv logistik och e-handel till ökad elektrifiering, och säkerställd tillgång till biodrivmedel på alla våra marknader.

Att minska klimatavtrycket med 40 procent till 2020 i jämförelse med 2009 var en utmaning.

– Ambitionen var hög när CO2-målet sattes och eftersom volymerna ökat markant, till följd av att volymerna med transportkrävande paket ökat snabbt, var målet utmanande att nå. Men tack vare stort fokus och en tydlig målbild klarade vi det! Det ger oss blodad tand för att ge oss i kast med ett nytt ambitiöst klimatmål, säger Annemarie Gardshol.

Exempel på kommande aktiviteter för att nå klimatmålen:

  • metodiskt genomgångar av kunders transportupplägg för att hitta mer klimatsmarta lösningar
  • fossilfria transporter i finska och svenska städer
  • satsning på elbilar och miljövänliga fordon i Norge
  • medverkan i projektet EthaDrive, där två tunga etanoldrivna lastbilar, baserade i Norrköping togs i drift hösten 2020
  • minska klimatpåverkan genom användande av elbilsdistributionsfordon hos tredjepartskunder (TPL)
  • ny miljövänlig terminal i Tammerfors, Finland