Postnord skriver upp e-handelsprognos

E-handelsköpen växte med 33 procent under oktober, jämfört med samma månad 2019, sett till konsumenternas egna uppskattningar. Utökade smittskyddsrestriktioner fortsätter driva konsumenterna online – och Postnord skriver nu upp helårsprognosen.

– Vi såg en något lägre tillväxt i september men i oktober har svenskarna e-handlat väldigt mycket igen. Allt tyder på att den reviderade helårsprognosen på 33 procent, som vi satte i samband med Q2-rapporten, kommer att överträffas, säger Carl-Fredrik Teder, detaljhandelsanalytiker på Postnord.

Andelen som e-handlade steg till 76 procent av befolkningen (18–79-åringar), från 73 procent i september.

Rapporten visar också att oron över själva viruset har ökat igen, till 66 procent av befolkningen.

– Det är bara ett par procentenheter fler än i september, men fram till nu har andelen som oroar sig för viruset gått ner lite varje månad. Nu är den trenden för första gången bruten. Gemene man undviker återigen fysiska butiker i större utsträckning, för att undvika smittorisk, kommenterar Carl-Fredrik Teder.

E-barometern oktober är den sjunde månadsrapporten under 2020 och bygger på konsumtundersökningar gjorda av Kantar Sifo, på uppdrag av Postnord. Totalt har enkätsvar samlats in från 2 411 personer i åldrarna 18–79 år, under oktober och första veckan i november. 

Några siffror från E-barometern oktober:

  • E-handeln växte med 33 procent under oktober, jämfört med 2019, sett till konsumenternas egna uppskattningar.
  • Andelen av befolkningen som e-handlade under oktober var 76 procent, jämfört med 67 procent 2019.
  • Andelen av befolkningen som oroar sig för coronaviruset har också ökat, till 66 procent av befolkningen, enligt E-barometern.