Postnord slutar dela ut gruppreklam: “Olönsamt”

Postnord lämnar marknaden för bred masskommunikation och avvecklar delar av bolagets reklamportfölj för oadresserad direktreklam (ODR).

Anledningen till att Postnord slutar dela ut gruppreklam, är att marknaden för ODR-distribution är oerhört prispressad. Omvärldsfaktorer, som till exempel markant högre priser på papper, har påverkat kunder negativt vilket gjort att volymerna minskat, vilket innebär en minskad lönsamhet.

– ODR Standard har nästan halverats i volym de senaste fyra åren och sett till detta och kundernas betalvilja, kan vi inte längre fortsätta att erbjuda tjänsten. En mängd kända omvärldsfaktorer har drivit på ökade kostnader och vi konstaterar att tjänsten inte längre är lönsam. Därför tar vi nu ett beslut att avveckla den, kommenterar Mathias Krümmel, vd Postnord Sverige.

Avvecklingen av ODR Standard innebär att de fristående terminaler varifrån denna distribution skett, inte längre kommer behövas. Medarbetare i distributionen och andra tjänster kopplat till ODR Standard kommer därmed att behöva byta jobb eller lämna Postnord.

– Hur många medarbetare som kommer påverkas när ODR-terminalerna läggs ned kan i nuläget inte kommuniceras. Eventuella omplaceringar, erbjudande om nya arbetsuppgifter eller naturlig avgång avgör utfallet när det kommer till eventuell övertalighet, kommenterar Martina Smedman, HR-direktör på PostNord.