Postnord: Stopp för post och paket till många länder

För att begränsa spridningen av coronaviruset har flera länder stängt sina gränser för persontrafik, vilket innebär att stora delar av flygtrafiken stoppas. Det leder till stora brister i transportkapacitet och därmed stopp för post och paket till stora delar av världen, meddelar Postnord.

Från och med den 16 mars kan Postnord endast ta emot försändelser för befordran till nedanstående länder. Transporterna av post och paket kommer i många fall att ske till lands eller sjöss och kan komma att ta längre tid än vanligt.

 • Alla länder inom EU
 • Australien
 • Hong Kong
 • Island
 • Japan
 • Kanada
 • Lichtenstein
 • Norge
 • Ryssland
 • Schweiz
 • Storbritannien
 • Sydkorea
 • USA
 • Åland

“Vi arbetar för att hitta möjligheter att skicka försändelser till övriga länder i världen, men kan för närvarande inte ta emot post och paket annat än till ovanstående länder” skriver Postnord i ett pressmeddelande.

Från och med den 16 mars kommer försändelser till övriga länder som ändå kommer in att lagras hos Postnord till dess att det är möjligt att skicka dem vidare.

Listan med länder kan komma att förändras snabbt. På postnord.se finns aktuell information.

Flera länders postföretag har sedan tidigare meddelat att man inte lämnar ut försändelser genom fysiska möten, vilket i många fall försenar postgången inom länderna.

I länder som försatts i karantän påverkas även verksamheter som till exempel butiker och restauranger. Företag kan välja att vidta egna åtgärder som att stänga kontor och fabriker. Att kontrollera med mottagaren innan du skickar din försändelse så att någon finns där för att ta emot leveranser och undvika att något går i retur, är därför bra.

Förseningar kan också förekomma från alla länder beroende på vilka restriktioner respektive land har infört.