Postnord testar leveranser med roboten Hugo

Leveransroboten Hugo kommer att få känna på verklighetens postflöden när den nu testas i Norra Djurgårdsstaden, Stockholm, av Postnord. “Genom testerna vill vi lära oss mer om interaktioner mellan robotar och människor men också få fler insikter i kundupplevelsen.” säger Pernilla Kolni, ansvarig för Hugo-projektet i en artikel på Postnord.se.

Hugo Delivery som utvecklat roboten är grundat och drivs av Carl Berge, vd på Berge Consulting, och roboten började testas 2020 för att leverera post på Chalmers. Roboten kan bära upp till 100 kilo last och den senaste versionen är uppbyggt modulärt så att den övre delen där lasten finns kan anpassas efter användning och produkt.

Nu kommer Postnord testa roboten i Norra Djurgårdsstaden, en stadsdel som är känd för sin hållbarhetsprofil.

Leveransroboten Hugo är ganska liten och rör sig i normal gånghastighet, med runda lampor som tydligt visar Hugos intentioner när han är ute och åker. Dessutom kommer Hugo faktiskt kunna kommunicera lite med sin omgivning, och exempelvis säga hej till de han möter, skriver Postnord i artikeln.

– Genom testerna vill vi lära oss mer om interaktioner mellan robotar och människor men också få fler insikter i kundupplevelsen. Säkerhetsaspekten är också viktig: vi ska se till att människor upplever Hugo som säker. Den tekniska stabiliteten är också något vi vill studera. Vi vill helt enkelt testa för att lära oss, kan man säga. säger Pernilla Kolni, i artikeln.

Postnords innovationsteam tror att robotar kommer spela en viktig roll inom den framtida logistiken där målet är hållbara och fossilfria städer.

– Hugo kan bidra till minskade koldioxidutsläpp. Skillnaden mellan att använda Hugo för en leverans jämfört med att ta en vanlig bil till ett ombud är stor, och jämfört med en lätt lastbil är Hugos utsläpp flera hundra gånger mindre. Dessutom uppstår inga personalkostnader och eftersom Hugo färdas så tyst kan han användas dygnet runt för leveranser. Att kunna förlänga tidsfönstret så här ser vi leder till högre bekvämlighet för de boende, fortsätter Pernilla Kolni.

Hugo har flera föregångare på marknaden, bland annat estniska Starship Technologies och Italienska Yape, vars robotar testas av Foodora i Stockholm.