Postnord till Stockholm Syd

Postnord har tecknat ett 10-årigt hyresavtal med Peab Fastighetsutveckling avseende en nyproducerad logistikanläggning i det växande logistikområdet “Stockholm Syd” i Almnäs, Södertälje kommun.

Anläggningen som Peab bygger och därefter hyr ut under tio år omfattar ca 2 150 kvm logistikanläggning, samt en större markyta som iordningställs för ändamålet. Postnord flyttar in i de nya lokalerna under kvartal två 2022.

– Vi har varit med och utvecklat området från start för att vi vet att Almnäs har stor potential. Med etableringen av Postnord blir det tydligt att fler ser områdets styrka. Det är få platser i Sverige som kan erbjuda så många och goda transportmöjligheter, säger Fredrik Pettersson Regionchef Peab Fastighetsutveckling Öst.

Almnäs i Södertälje är en del av det växande logistiknavet Stockholm Syd. Här bygger redan Schenker en stor terminal och andra stora markägare i området har valt att fokusera på just logistiketableringar. Området ansluter till två Europavägar E4 och E20, Svealandsbanan för godstransporter på järnväg och Södertälje hamn. Dessutom finns Skavsta Airport en timme bort. 

– Vi ser en hög efterfrågan på effektiva lager- och logistikfastigheter i attraktiva lägen och ser mycket fram emot att fortsätta utveckla området med etableringar av nya spännande projekt. avslutar Fredrik Pettersson.