Postnord TPL bygger 25 000 kvm i Ljungby

Postnord TPL fortsätter att växa och utökar nu sin verksamhet i Ljungby med ett nytt lager på 25 000 kvm, klart sommaren 2022. Lagret byggs av uppstickaren Infrahubs, som även bygger Postnords jättelager för Bauhaus i Norrköping.

Postnord är Sveriges största TPL-aktör och har omkring 20 lager och totalt 660 000 kvm logistikyta i Sverige, en siffra som 2021–2022 utökas med ytterligare två lager. Det första, på totalt 90 000 kvm för kunden Bauhaus i Norrköping, ska stå klart vid årsskiftet. Det andra på totalt 25 000 kvm, inklusive entresoler och kontor, byggs i Ljungby i Småland, i anslutning till Postnords befintliga lager på Bergvägen, och ska stå klart 2022. Infrahubs bygger båda lagren.

– Vi har två lager i Ljungby idag, ett på 25 000 och ett äldre på ca 16 000 som vi lämnar i samband med att det nya lagret blir klart, berättar Sylvia Sundell, regionchef för Småland på Postnord TPL.

Postnords TPL-verksamhet i Ljungby har rötterna i Strålfors, som Postnord köpte 2006. Den e-handelsinriktade TPL-verksamheten har pågått sedan 2015 då CDON lade hela sin logistik i Ljungby, en affär som dock krympt sedan dess. Nu har Postnord ett antal kunder i Ljungby, fortfarande främst inom e-handelssegmentet.

Välbehövlig tillväxtyta

Genom det nya lagret utökas lagerytan i Ljungby alltså från dagens drygt 40 000 kvm till 50 000 kvm, i effektivare och mer ändamålsenliga lokaler. Det nya lagret ska hysa både befintliga kunder som flyttas från den gamla fastigheten, men också ha plats för nya kunder, en tillväxtyta som behövs enligt Sylvia Sundell.

– Våra befintliga lagerytor i Ljungby är i stort sett fullbelagda och vi får massor av förfrågningar, berättar Sylvia Sundell. Foto Postnord

– Vi har lång erfarenhet av e-handelslogistik här i Ljungby, och efterfrågan på TPL-tjänster växer starkt inom e-handeln. Våra befintliga lagerytor i Ljungby är i stort sett fullbelagda, och vi får massor av förfrågningar över hela spannet, från mindre aktörer till de riktigt stora.

Många förfrågningar kommer från internationella aktörer, berättar hon.

– De vänder sig till oss för att hitta TPL-lösningar för att kunna etablera sig på den nordiska marknaden. Men det finns också många svenska e-handlare som haft logistiken i egen regi men växt ur sin kostym och väljer att outsourca sin logistik, säger Sylvia Sundell.

Nya utmaningar med e-handelslogistik

Att hantera e-handelslogistik innebär flera utmaningar, förklarar hon.

– Dels är det mycket mer styckplock, vilket kräver att man har rätt typ av förpackningar så att man inte skickar onödig luft och fingertoppskänsla i packprocesserna eftersom man också står för kundupplevelsen. Sen är peakarna en utmaning e-handeln, liksom kravet på snabba leveranser som gör att man får jobba på andra tider än tidigare. Här i Ljungby har vi till exempel verksamhet fram till midnatt. En annan utmaning är att kunderna vill ha stor bredd i valmöjligheterna när det gäller leveranserna, vilket skapar en komplexitet, liksom returhantering och kringtjänster som är en växande del av vår verksamhet.

Även den ökande digitaliseringen kräver nya typer av kompetens på lagret.

– Automationsgraden är högre i lager i dag, och även digitaliseringen i processerna. Det kräver en helt annan teknisk kompetens än tidigare, både maskintekniskt och på IT-sidan. Men vi har lång erfarenhet av e-handelslogistik, så där ligger vi långt framme.

Av Hilda Hultén