Postnord TPL optimerar Bauhauslagret med AI

Postnord TPL och Binary Brains trampar ny mark efter ett unikt testprojekt för optimerad lagerhållning, där AI bestämmer var artiklarna ska placeras i det 90 000 kvm stora Bauhaus-lagret på Malmölandet, Norrköping. Lösningen genererar en effektivare plockprocess.

Det nya centrallagret på Malmölandet i Norrköping, som Postnord TPL driver för Bauhaus varuförsörjning, hanterar närmare 15 000 produkter med en tillväxt på ca 20 procent nya produkter per år.

Postnord TPLs lager för Bauhaus på Malmölandet.Foto Infrahubs.

Binary Brains AI-prognoser har integrerats i anläggningens lagerhanteringssystem från Nyce Logic, som automatiskt placerar frekventa artiklar på mer tillgängliga platser.

– Detta är ett viktigt samarbete för oss då vi tillsammans med Binary Brains och Nyce Logic bygger mot en större vision som vi på Postnord TPL har för våra samlade kunder. Samarbetet innebär även att vi kan optimera hela processen och leverera en bättre kvalitet på konsekvent basis, oavsett säsong eller andra yttre samt interna omständigheter, kommenterar Patrik Jansson, logistikenhetschef Postnord TPL.

Jacob Kihlbaum, grundare och vd för Binary Brains. Foto Lena Larsson.

I testprojektet gjorde man en närtidsprognos på en till fyra veckor framåt för antalet orderrader per artikel och vecka. Sedan rangordnade man artiklar efter antalet predikterade orderrader för att effektivisera logistikflödet. Förutsägbarheten testades för varje produkt med goda resultat.

– Har man besökt detta lager och sett dess storlek förstår man hur viktig optimeringen är. Vi går ifrån en manuell, tidskrävande och mer reaktiv process, till att ta tillvara på all tillgänglig data och göra lagrets logik automatiserad och proaktiv. Postnord TPL är inspirerande att arbeta med, och det märks att de är på tå och innovationsframåtlutade. Vi ser fram emot vårt fortsatta samarbete tillsammans, kommenterar Jacob Kihlbaum, grundare och vd för Binary Brains.