Postnord TPL skaffar nytt lager i Danmark

Postnord TPL planerar att stärka sin närvaro i Danmark, ett hyresavtal är signerat med Logicenters som ska bygga en 35 000 kvm stor logistikfastighet i Køge, strax utanför Köpenhamn.

Fastigheten ska stå klar för inflytt hösten 2021. Logicenters står som byggherrar och tar med sig sina svenska entreprenörer över sundet.

Håkan Lindberg. Foto Hilda Hultén

”Vi har haft en positiv, snabb och affärsmässig dialog med Logicenters under hela avtalsprocessen och det upplevs inom vår organisation som tryggt att ha med en motpart med lång och gedigen erfarenhet att bygga effektiva logistikfastigheter”, säger Håkan Lindberg, regionchef för Sydsverige på PostNord TPL och vd för den danska TPL-verksamheten.