Postnord TPL tar första spadtag i Norrköping

Igår, 11 maj, tog Postnord TPL det officiella första spadtaget för det senaste lagret i Norrköping. När lagret står klart i början av 2024 kommer det husera både Stadium Outlet och TPL-aktörens eget regionkontor.

Första spadtag vid Postnord TPL:s nya lager i Norrköping
På bilden från vänster: Daniel Eriksson och Jonas Kolehmainen, Postnord TPL, Reidar Svedahl och Joakim Ljungkvist, Norrköpings kommun, och Bengt Ydebäck, Postnord TPL. Foto Postnord TPL.

“Idag har vi genomfört det officiella spadtaget för vårt senaste tillskott av fastigheter, Randmärket. Arbetet är i full gång och de 62 571 m2 ska vara klara att ta emot den första pallen i början av maj 2024”, kommenterar Bengt Ydebäck, projektledare för Postnord TPL.

Tack vare en ökad efterfrågan på TPL-tjänster har logistikföretaget länge behövt mer utrymme. Med det nya lagret får TPL-aktören möjlighet att expandera, bli mer kostnadseffektiva och flexibla mot kundbehov. Samtidigt satsar på man på den befintliga kunden Stadium Outlet som kommer flytta in i lokalerna.

Lagret kommer också fungera som Postnord TPLs regionkontor och agera referensobjekt för andra TPL-regioner med planer på att expandera.