Postnord TPL varslar 75 personer i Helsingborg

Postnord TPL varslar 75 av sina 260 anställda i produktionen i Helsingborg om uppsägning. Beskedet nådde de anställda i måndags, något HD var först att rapportera om. Bolaget har efter många år av konstant tillväxt vänt till dalande siffror, och omsättningen i bolaget minskade med 19 procent till 2,8 miljarder SEK under 2023, mot 3,4 miljarder under 2022.

Postnord TPL är Sveriges överlägset största tredjepartslogistikaktör: Verksamheten har till stor del sin bakgrund i Postnords köp av Green Cargo Logistics 2012. Sedan dess har Postnord TPL växt från en omsättning på drygt 1 miljard och 260 000 kvm lageryta till 3,2 miljarder SEK och 700 000 kvm lageryta 2022. Tillväxten har främst skett organiskt.

Postnord TPL varslar 75 anställda i Helsingborg. Här syns två av bolagets lager i regionen; E4 och E6-terminalerna på Tostarp. Foto Hilda Hultén

Region Syd, med Helsingborg som huvudsäte har stuckit ut som en region med stark tillväxt under många år. under åren 2014–2020 så växte verksamheten i princip med ett nytt lager vart annat år. Totalt har bolaget 143 000 kvm lageryta i Helsingborg och Malmö, fördelat på sex lager. Bolaget har även ett 35 000 kvm stort lager i Köge, Danmark som kan räknas till regionen, och som togs i drift 2021.

Varslar 75 anställda

Tappade kundkontrakt och minskad omsättning bland befintliga kunder gör att bolaget nu varslar 75 av sina 260 anställda i regionen. Varslet berör alla sex terminaler och är enligt Postnord TPL orsakat av det tuffa omvärldsläget. Fackliga förhandlingar har redan inletts.

– Det är korrekt, det har vi tyvärr fått göra. Som TPLare har vi andra företags logistik, det är vår business så att säga. När våra kunders volymer går ner så går vår verksamhet ner också, säger Jessica Svenmar, regionchef för region syd på Postnord TPL, till HD.se.

Hon uppger också att försökt behålla personal så länge som möjligt.

– Jag tror att alla som mottar varsel blir skakade och tagna. Det blir även de som levererar sådana besked, säger Jessica Svenmar till tidningen.

Ett stort kundtapp i Helsingborg är e-handlaren Footway, som flyttade sin logistik till Eskilstuna vid årsskiftet. Footway har haft det tufft under 2023 och håller precis på att ta sig ur den rekonstruktion som bolaget befunnit sig i sedan förra sommaren.

Minskar omsättningen

Sedan mitten av 2022 har omsättningen dalat konstant i TPL-bolaget, och den negativa utvecklingen fortsatte under fjärde kvartalet 2023 då Postnord TPL omsatte 679 miljoner SEK, en minskning med 16 procent mot Q4 2022. Rörelseresultatet uppgick till –8 (18) miljoner kronor under kvartalet.

På bolagsnivå så tappade Postnord TPL närmare en halv miljard kronor i omsättning 2023: Enligt den senaste finansiella rapporten från Postnord så minskade omsättningen i Postnord TPL till 2,8 miljarder SEK under 2023, mot 3,4 miljarder under 2022, en minskning med 19 procent.
Den minskade omsättningen förklarar bolaget “huvudsakligen av den svaga konjunkturen och lägre efterfrågan hos slutkund, lägre prisnivåer på förmedlad sjöfrakt samt av att verksamheten i Jordbro söder om Stockholm avvecklats.”

Av Hilda Hultén