Postnords e-handelstransporter blir Svanenmärkta

Intresset för Svanenmärkta e-handelstransporter har varit stort sedan satsningen presenterades 2021. Nu är systemet på plats och Postnord Sverige blir den första licensinnehavaren för Svanenmärkta e-handelstransporter i Norden.

Svanenmärkningen för e-handelstransporter lanserades under april 2023. När satsningen presenterades på D-Congress i början av mars möttes den av stort intresse; bland annat har TA-leverantören Nshift meddelat att man kommer implementera märkningen som ett sökkriterie när man söker efter e-handelsfrakt i deras transportörsbibliotek.

Nu står det klart att Postnord blir den första transportören som kommer kunna erbjuda Svanenmärkta e-handelstransporter i Norden.

Anna Linusson, vd för Miljömärkning Sverige, lämnar över Svanenmärkningen till Mathias Krümmel, vd för Postnord Sverige. Foto Anna Svanberg.

– Idag riskerar checkouten att vilseleda konsumenterna med otydliga miljöpåståenden. Postnord har väntat på tredjepartscertifierade märkningar som är pålitliga. Med Svanenmärkningen kan Postnord äntligen visa sitt ambitiösa hållbarhetsarbete och framgång i sin gröna omställning mot konsumenten, kommenterar Mathias Krümmel, vd för Postnord Sverige.

Svanenmärkningen innefattar 20 kriterier, som omfattar hela transporten från e-handlarens lager till konsument. Det gör att det inte bara är Postnords fordonsflotta som kontrolleras, utan även transportleverantörers. Till exempel ska andelen förnybar energi i den totala mängden drivmedel som används vara minst 60 procent. Postnord ligger idag på 72 procent. Minst 10 procent av nya tunga fordon ska också vara el- eller gasdrivna. Här ligger koncernen idag på 100 procent.

– Vi är glada över att en så stor och tongivande aktör som Postnord Sverige har klarat Svanens krav. Det är bråttom om vi ska nå miljö- och klimatmål. Genom tuffa krav, som utgår från ett helhetsperspektiv och successivt skärps, så vill vi bidra till en mer fossilfri transportbransch. Nu hoppas vi att många konsumenter väljer Svanenmärkt leverans i checkouten, kommenterar Anna Linusson, vd för Miljömärkning Sverige.