Power expanderar i Vaggeryd

Logistikfastighetsföretaget Prologis bygger ut hemelektronikföretaget Powers centrallager i Skillingaryd, Vaggeryds kommun, 4 mil söder om Jönköping, med 28 000 kvm.

Skillingaryd i Vaggeryds kommun har fått en rad logistiketableringar 2020. Aditro Logistics och CH Square planerar att bygga ett logistikcentrum på totalt 130 000 kvm på orten, och invid planerar Odd Molly, Hanssongruppen och Fiskaregården en logistikpark på 120 000–160 000 kvm.

Power expanderar

Och nu expanderar även hemelektronikhandlaren Power, tidigare Expert, sitt centrallager som man lade på orten 2011. Expansionen omfattar nära 28 000 kvm och innefattar även viss ombyggnad av Powers befintliga anläggning på över 63 000 kvm. Byggstart sker omedelbart och byggnaden väntas stå klar under hösten 2021.

Powers centrallager ska förse hela Norden med behovet av hemelektronikprodukter, oavsett om det avser butiker, webbhandel eller slutkund direkt. Den nya byggnaden och förändringarna har planerats under lång tid, men planerna har tidigarelagts på grund av en accelererande utveckling under 2020.  För Power handlar det om att lagerhålla stora mängder elektronik för att både kunna hålla en hög snabb servicenivå och samtidigt konkurrenskraftiga priser.

– Efterfrågan har växt snabbt och kraven på mer yta har funnits ett tag, kommenterar Ulrika Onselius, platschef på Power International Logistics AB i Skillingaryd.

– Vi ser hela tiden framåt för att kunna säkra vår marknadsandel. Dels att vara effektiva i flöden, transporter och logistik, dels att kunna lagerhålla rätt volymer för att hålla löftet om snabba leveranser.

Powers ny- och ombyggda lager. Foto Prologis.

Förbättrade godsflöden

Ny- och ombyggnaden innefattar flera delar utöver ökad yta. Planen innehåller aspekter kring säkerhet, effektivitet och miljötänkande. I Prologis byggplan, som tagits fram i nära samarbete med Power, kommer hela anläggningen att få 33 nya lastportar, en utökad skyddad parkering och ett helt nytt flöde där alla transport kör i samma riktning runt fastigheten. Nybyggnaden får miljöcertifieringen BREEAM ”Very Good”.

– Med de nya portarna och det nya trafikflödet kommer alla varor tas in på en sida och leverera ut dem på den andra sidan, berättar Ulrika Onselius. Med transporterna parkerade i närheten kan också tiderna för lastning och lossning att kortas när de olika transporterna snabbt kan prioriteras.

I samband med nybyggnaden byts också all belysning ut till energisnål och smart LED-belysning, vilket både är energieffektivt och en arbetsmiljöförbättring. Anläggningen får också en rekreationsyta som ger personalen möjlighet att ses utomhus när vädret tillåter och taket förbereds också för solceller.

– Tillsammans med Power har en viktig miljöaspekt fått påverka utbyggnaden, kommenterar Johan Nihlmark, affärsutvecklare på Prologis. Runt fastigheten rinner en liten bäck som behövde skyddas, varför lastgårdens omfattning begränsats och bäcken har avskärmats för att skydda djurlivet.

Powers lager idag. Foto Klara Eriksson.

“Clear Lease”

Avtalet är en “Clear Lease”, där hyreskostnaden även omfattar underhåll, skötsel och förvaltning, det första sådana avtal som Prologis tecknar i Sverige

– Nya lösningar som låter kunden fokusera på sin egen verksamhet är något som Prologis hela tiden utvecklar, säger Johan Nihlmark. Clear Lease handlar om att vi tar hand om allt underhåll, skötsel och förvaltning mot ett fast tillägg. Vi har också nyligen lanserat en ny europeisk marknadsplats där våra kunder kan beställa centralt upphandlade produkter som racking, truckar, LED-belysning och till och med solcellsanläggningar.