Preem får 3 miljarder av staten för utbyggnad i Lysekil

Svensk Exportkredit (SEK) har beviljat 3 miljarder kronor i lån för utbyggnaden och omställningen av Preems raffinaderi i Lysekil, för att producera mer hållbar biodiesel. Lånet är det första att omfattas av Riksgäldens program för gröna kreditgarantier.

Lånet från SEK går till ombyggnationen av Preems så kallade Synsat-anläggning, som idag producerar diesel. Målet är att anläggningen ska kunna producera diesel där ca 40 procent av råvaran består av förnybara råvaror såsom tallolja och slakteriavfall. Ombyggnationen ska öka produktionen av biodrivmedel med uppåt 950 000 kubikmeter årligen, för att sedan minska utsläppen i användarledet med 1,7 miljoner ton per år.

Lina Stolpe, CFO på Preem. Foto Preem.

– Preem genomför den största omställningen i företagets historia, och just nu pågår en rad avgörande projekt vid våra raffinaderier som ska ta oss till en klimatneutral verksamhet. Tack vare lånet kan vi nu snabba på våra investeringar och säkra ett ökat utbud av hållbara biodrivmedel till svensk transportsektor, kommenterar Lina Stolpe, CFO på Preem.

Den totala kostnaden för energibolagets investering uppgår till 3 525 miljoner kronor, bolaget erhåller ett grönt lån om 3 miljarder av SEK. Lånet löper på sju år och garanteras av Riksgälden med en grön kreditgaranti som täcker 80 procent av lånebeloppet, vilket är den första garantin Riksgälden ställer ut inom ramen för statens gröna garantiprogram som lanserades 2021.

– Att minska växthusgasutsläppen är en av vår tids viktigaste utmaningar. Finansieringen av Preems ombyggnad är en del av SEK:s satsning för att stödja exportindustrins omställning och konkurrenskraft, och nå Sveriges högt satta klimatambitioner, kommenterar Magnus Montan, vd för Svensk Exportkredit.

Projektet med att ställa om raffinaderiet i Lysekil ska stå klart i slutet av 2023 och produktionen ska komma igång i början av 2024. SEK:s finansiering är villkorad till att nödvändiga miljötillstånd erhålls.

Enligt P4 Göteborg finns det dock kritik mot projektet. Kritikerna menar att koldioxidutsläppen vid tillverkningen av de olika oljorna som sedan raffineras i Lysekil inte kommer minska, utan att koldioxidförbrukningen bara minskar i användarledet.