Premiär för Arlas första eldrivna tunga kylbil

Arlas första tunga eldrivna kylbil har introducerats i Göteborg. Jungfrufärden gick till Katrinelundsgymnasiet som har ett av de kommunala kök kylbilen ska leverera varor till.

I en stor upphandling år 2020 där Göteborgs Stad ställde krav på fossilfria transporter blev Arla ny leverantör till de runt 300 kommunala köken i staden och kranskommunerna. Nu har de en helt ny eldriven kylbil som ska minska utsläppen ytterligare.

– Nu tar vi ytterligare steg för att minska utsläppen i de mest känsliga trafikmiljöerna runt skolor och äldreboende i Göteborg. Med vår första eldrivna lastbil så blir transporterna helt utsläppsfria och dessutom tystare, kommenterar Malin Leander logistikdirektör på Arla.

I välkomstkommittén på Katrinelundsgymnasiets lastkaj fanns bland andra Volvo Lastvagnars försäljningsdirektör Johan Selvén.

– Elektrifierade lastbilar är en viktig pusselbit i Sveriges klimatresa mot noll utsläpp. För stadsnära transporter kommer elektrifiering vara ett huvudspår i omställningen och Arla tar härmed viktiga steg i omställningen mot fossilfria och koldioxidfria transporter, sade Johan Selvén vid premiärturen.

Fakta

Den eldrivna kylbilen är en Volvo FE Electric med en totalvikt på 27 ton. Den helt elektriska drivlinan utvecklar motsvarande 500 hk och drivs av fyra batterier på 50 kWh styck. Bilen är också utrustad med ett transportskåp med kylaggregat som är drivet direkt genom bilens kraftuttag och batterikälla. Bilens räckvidd uppges vara 12-15 mil.