Produktion flyttar hem – nudelfabrik öppnar i Litauen

För att tillgodose behovet av snabbnudlar på den europeiska detaljhandelsmarknaden, inklusive Sverige, så lanserar KG Group – en av de största jordbruks- och livsmedelsgrupperna i de baltiska staterna – en modern snabbnudelsproduktionsanläggning i staden Alytus i Litauen.

Rubbade leveranskedjor från Asien i spåret av Covid-19 gör att den europeiska dagligvaruhandeln letar efter europeiska producenter av asiatiska livsmedel som snabbnudlar. Det tror åtminstone den baltiska livsmedelskoncernen KG Group, som investerar i en ny fabrik för snabbnudlar och färdiggröt i staden Alytus i Litauen.

Fabriken har en kapacitet på 180 miljoner snabbnudelskoppar. Fabriken kommer inte bara att öka produktionskapaciteten, utan kommer också att möjliggöra en större variation av produkter samt påskynda produktionsprocessen med 4–5 gånger.

Detta är företagets andra produktionsanläggning i Litauen.

– Vi är glada att vi kommer att kunna möta den ökade efterfrågan från lokala köpare, varav många är europeiska stormarknadskedjor. En ny produktionsanläggning i staden Alytus är vårt svar på den snabba tillväxten av konsumenternas efterfrågan och förändringarna i globala leveranskedjor, kommenterar Tautvydas  Barštys, styrelseordförande för KG Group.