Prologis köper stor europeisk last mile-portfölj

Globala logistikfastighetsaktören Prologis köper en portfölj med 128 logistikanläggningar och sex nya byggprojekt från den ledande last mile-aktören Crossbay. De 1,14 miljoner kvm lokalyta finns i städer som Rom, Milano, Amsterdam med flera europeiska storstäder.

Köpet bidrar med totalt 1,14 miljoner kvadratmeter lokaler i stadsmiljö till Prologis europeiska portfölj. Transaktionen som utfördes för Prologis European Logistics Fund (PELF) är värd 1 585 miljarder EUR och ligger i linje med fondens investeringsstrategi att öka sin portfölj med urbana lägen, som kommer att uppgå till cirka 54 procent efter förvärvet.

– Förvärvet visar att vi utöver fastigheter nära tätbefolkade områden kan erbjuda våra kunder logistikutrymmen i urbana kvalitetslägen som tillgodoser deras tillväxtbehov, kommenterar Ben Bannatyne, vd för Prologis Europe.

– I och med e-handelns fortsatta tillväxt blir det allt viktigare för våra kunder att finnas nära tätbefolkade områden.

De förvärvade fastigheterna finns i Italien (Rom och Milano), Nederländerna (Amsterdam och Rotterdam), Spanien (Madrid och Barcelona), Tyskland (Nürnberg och Berlin), Frankrike (Paris), Belgien (Bryssel) och Polen (Lodz).

“Tack vare sina centrala lägen i större städer kan cirka 85 procent av dessa nya fastigheter betjäna områden med en befolkning på över en miljon invånare på cirka 30 minuter.” skriver Prologis.

Anläggningarna är till 95 procent belagda och utökar Prologis kundbas med fler än 100 nya kunder.

– Att vi har lyckats genomföra försäljningen till de överenskomna värdena, trots det alltmer utmanande makroekonomiska läget, är en återspegling av portföljens kvalitet och innebär en stark avkastning för våra investerare, kommenterar Marcus Meijer, vd för MARK, den paneuropeiska investeringsförvaltaren, med ett värde på 10 miljarder EUR som står bakom Crossbay.

Clifford Chance och JLL fungerade som rådgivare till Prologis i transaktionen. Rådgivare till MARK var Jones Day, CBRE och Eastdil.