Proxy flyttar lagret från Danmark till Aditro i Jönköping

Danska leksaksdistributören Proxy, med produkter som Pokémon, Funko och Kindi Kids, har tecknat ett flerårigt logistikavtal med Aditro Logistics avseende logistik och distribution av deras produkter på den nordiska marknaden. Aditro Logistics kommer att hantera denna volym i den en av sina logistikenheter i Jönköping.

Proxy AS växer starkt i Norden, och kommer under sommaren 2021 att centralisera sin nordiska logistik till Aditro Logistics i Jönköping. Omlokaliseringen sker för att möta Proxys kunders ökade krav på ledtider, kvalitet och kostnadseffektivitet hos logistiklösningen.

–  Vi er begejstret over det nye partnerskab med Aditro Logistics AB. Vi har længe ønsket en professionel og moderne 3PL partner, med en central placering i Norden. Vi kan med sikkerhed i stemmen sige, at Aditro Logistics AB er et perfekt match for os og for alle vores samarbejdspartnere i Norden, kommenterar Mads Lund, Head of Supply Chain på Proxy AS.

– Det är med stolthet vi kan meddela att Proxy AS väljer att flytta sin logistikhantering från Danmark till oss i Jönköping. Detta är för oss en viktig kvalitetsstämpel och ett bevis på att våra investeringar i moderna och smarta logistiklösningarna ger önskat resultat. Vi ser fram emot att vara en viktig del i Proxys fortsatta tillväxt och att vi får vara drivande i den logistikutveckling som detta förutsätter, kommenterar Per Zandrén, COO Aditro Logistics.