Pyrolysfabrik anlänt till Gävle med båt

Företaget Pyrocell, som ska tillverka pyrolysolja av sågspån, som i sin tur kan bli till biodrivmedel, ägs av Preem och träindustriföretaget Setra. Nu investerar man i en ny fabrik i Gävle – som anlänt på båt från Nederländerna till Gävle hamn.

Nu har ett fartyg med Pyrocells nya fabrik anlänt till Granudden – i form av ett 30-tal moduler som förtillverkats i Nederländerna. Redan den 15 mars startar monteringen av fabriken som ska förädla sågspån till fossilfri pyrolysolja.

Biodiesel från sågspån

Träindustriföretaget Setra och drivmedelsbolaget Preem samarbetar kring produktion av fossilfri pyrolysolja från sågspån genom det gemensamägda bolaget Pyrocell. I Pyrocells anläggning vid Kastets sågverk ska sågspån, som är en restprodukt i Setras industriella process, omvandlas till pyrolysolja. Pyrolysoljan kommer därefter att förädlas till förnybar diesel och bensin vid Preems raffinaderi i Lysekil.
– Nu sker nästa steg i Pyrocells spännande resa där vi kommer att producera en helt ny produkt från stubben i skogen till tanken i bilen. Den här typen av satsningar på bioolja är ett viktigt steg för att uppfylla målet om fossilfria transporter i Sverige till 2030, kommenterar Pontus Friberg, ordförande i Pyrocell.

Fabriksmodulerna anländer till Grannudden. Foto Preem.

Parallellt med detta sker en rad rekryteringar till den nya fabriken.

Fabriken ska stå på en yta på omkring två hektar inne på Kastets industriområde i Gävle. Anläggningen ska producera runt 25 000 ton pyrolysolja, motsvarande 15 000 personbilars årliga bränsleförbrukning. Produktionen väntas vara igång under september – oktober 2021.

Om Pyrocell
I augusti 2018 bildades bolaget Pyrocell som ägs gemensamt av Setra och Preem. Bolagets affärsidé är att producera bioolja från sågspån. Setra har råvaran, sågspånet, medan Preem har raffinaderier och tankstationer. Med pyrolysoljeanläggningen vid Setras sågverk i Kastet utanför Gävle skapas en ny stark värdekedja för förnybara drivmedel, från skogen till tanken.