Randviken köper Tositos Nässjölager

Randviken Fastigheter köper fastigheten Svarven 4 i Nässjö från Tosito AB för 205 mkr, och Tosito AB blir genom affären ny storägare i Randviken.

Förvärvet görs via bolagsaffär där det underliggande fastighetsvärdet uppgår till 205 mkr före avdrag för latent skatt. Tillträde beräknas ske under det fjärde kvartalet.

Fastigheten är fullt uthyrd och den uthyrbara arean uppgår till ca 41 000 kvm med en total markareal om ca 90 000 kvm. Den totala hyresintäkten uppgår till ca 15,6 mkr per år och den viktade genomsnittliga hyresavtalslängden är ca 9 år.

Största hyresgästen i fastigheten är det Nasdaq-noterade bolaget ITAB som är verksamma inom tillverkningsindustrin. Byggnaden uppfördes ursprungligen 1964 och har sedan dess genomgått flera om- och tillbyggnationer. Den senaste större utbyggnaden skedde 2012 avseende ett ca 8 300 kvm modernt höglager åt ITAB. Byggnaden inrymmer till största del industriytor för trä- och plåtbearbetning samt lagerlokaler. Lokalerna håller genomgående hög standard.

– Den här affären är utmärkt ur flera aspekter. Dels kommer fastigheten i sig att leverera ett stabilt och förutsägbart kassaflöde under en lång tid framöver och bidra positivt till Randvikens förvaltningsresultat. Den andra aspekten är att vi får in Tosito som en ny långsiktig och finansiellt stark aktieägare. Jag är väldigt imponerad över vad Tosito har åstadkommit på sina hemmamarknader och ser fram emot ett fortsatt bra samarbete med Tosito och hyresgästerna i fastigheten framöver, kommenterar Gustaf Segerborg, vd Randviken Fastigheter, i ett pressmeddelande.

Finansiering av Förvärvet sker delvis via säljarrevers som på tillträdesdagen kvittas mot 1 533 049 nyemitterade stamaktier av serie B till kurs 51,14 kr per aktie. Totalt belopp uttryckt i kronor som kvittas mot aktier är 78,4 mkr. Beslut om nyemission kommer att fattas av styrelsen i Randviken i samband med tillträdet, innebärande en utspädning för befintliga aktieägare om cirka 5 procent och sker med stöd av bemyndigande från extra bolagsstämma 4 juni 2021.

– Efter mycket bra dialog med Randviken har vi lärt känna varandra och det känns väldigt roligt att tillsammans göra denna affär. För oss känns det mycket bra att en stark och seriös aktör tar över fastigheten och fortsätter förvalta den långsiktigt. Vi ser fram emot att som aktieägare följa Randvikens fortsatta utveckling, kommenterar Tommy Fritz, vd Tosito.

Newsec har agerat rådgivare i samband med Förvärvet.