Randviken köper Vaggerydsfastighet

Randviken Fastigheter förvärvar fastigheten Balder 2 i Vaggeryd från PHL Fastigheter AB för 37,5 miljoner kronor. Tillträde beräknas ske under det andra kvartalet 2022.

Fastigheten är fullt uthyrd till starka hyresgäster och den uthyrbara arean uppgår till ca 6 700 kvm med en total markareal om ca 18 000 kvm. Den totala hyresintäkten uppgår till ca 4,3 mkr per år.

Finansiering av Förvärvet sker delvis via en apportemission av nyemitterade aktier till säljaren. Teckningskursen ska motsvara aktiens marknadsvärde och ska fastställas innan tillträdet. Totalt belopp uttryckt i kronor som kvittas mot aktier uppgår till 15 mkr. Beslut om nyemission kommer att fattas av styrelsen i Randviken i samband med tillträdet, och sker med stöd av bemyndigande från extra bolagsstämma 17 november 2021. Emissionen kommer att riktas till Tosito AB och Gärahov Holding AB, vilka är ägarna till PHL Fastigheter AB.

– Vi är väldigt nöjda med att kunna genomföra ytterligare en off market-affär som har genererats genom vårt breda nätverk i branschen. Vi är dessutom glada att ägarna till fastigheten har tro på oss som bolag och därför väljer att ta en stor del av betalningen i form av Randviken-aktier, kommenterar Gustaf Segerborg, vd Randviken.

– Fastigheten, som har ett starkt kassaflöde och är belägen i ett expansivt logistikläge, passar in väl i Randvikens fastighetsportfölj och förväntas bidra positivt till vår intjäningsförmåga per aktie.