Randviken siktar på norra Sveriges fastighetsmarknad

Randviken Fastigheter AB bildar ett joint venture-bolag (JV) med Verfast Management AB för att slå sig in på fastighetsmarknaden i norra Sverige. JV-bolaget ska fokusera på att bygga upp en portfölj av lager- och logistikfastigheter i norr.

Det byggs mer logistik än någonsin i Sverige och fastighetsbolagen satsar stort för att hänga med i utvecklingen. Randviken Fastigheter har under 2021 köpt fastigheter i såväl Vaggeryd som Stockholm, Västerås och Malmö samt Nässjö.

Nu vill bolaget vara med i industriboomen i norra Sverige. Bolaget bildar därför ett joint venture-bolag (JV) tillsammans med Verfast Management. JV-bolaget ska fokusera på utveckling och tillväxt inom verksamhetsfastigheter i segmentet lager/lätt industri. Ambitionen är att bygga upp en portfölj av lager- och industrifastigheter i tillväxtregioner i norra Sverige där Randviken bedömer att det finns goda affärsmöjligheter.

– De stora industriella satsningar som för närvarande genomförs i norra Sverige är högintressanta, inte minst ur ett fastighetsägarperspektiv. Randviken har i dagsläget ingen exponering mot norra Sverige och ambitionen med detta JV-bolag är att vi ska få tillgång till intressanta affärsmöjligheter på tillväxtmarknader där vi för närvarande inte har ett etablerat kontaktnät, kommenterar Gustaf Segerborg, vd för Randviken.

JV-bolaget är för närvarande under namnändring till Verfast AB och ägs till 70 procent av Randviken medan resterande 30 procent ägs av Grundbulten 106375 AB, unt. Verfast Management AB som drivs av Simon Borgström och Alexander Sjögren. Båda har erfarenhet från investeringsbolag och fastighetsinvesteringar.

– Jag har stort förtroende för Simon och Alexander och det finns redan idag ett flertal möjliga affärer på bordet som vi hoppas kunna genomföra inom kort, kommenterar Gustaf Segerborg.