Randviken vill köpa fastighetsportfölj för 2,75 miljarder SEK

Randviken har skrivit under ett antal avsiktsförklaringar om att förvärva 217 000 kvm lokalyta med den primära användningen lager/lätt industri, vård och skola samt kontor, belägna i Stockholm, Västerås och Malmö.

Avsiktsförklaringarna ger Randviken en exklusiv rätt att under en period om en månad slutförhandla villkoren avseende köp av fastighetsägande bolag för en köpeskilling som ska baseras på ett underliggande fastighetsvärde om sammanlagt cirka 2 750 miljoner kronor.

Fastigheterna är, baserat på det överenskomna fastighetsvärdet, huvudsakligen belägna i Stockholm, Västerås och Malmö och den primära användningen är lager/lätt industri, vård och skola samt kontor. På en av fastigheterna pågår ett nybyggnadsprojekt med en återstående investering om cirka 250 mkr under de kommande 18 månaderna.

Efter färdigställande av projektet kommer fastigheterna ha en uthyrbar area om cirka 217 000 kvadratmeter.

– Dessa affärer ligger helt i linje med vår strategi att växa med kassaflödesgenererande fastigheter med en välavvägd riskprofil och tar oss, vid fullföljande, ett stort steg närmare vårt mål om 10 miljarder kronor i fastighetsvärde senast vid utgången av 2023, kommenterar Randvikens vd Gustaf Segerborg.