Gotlandsbolaget startar teknikbolag

Gotland Tech Development, som startas av rederi AB Gotland, ska tillsammans med industripartners arbeta för att driva på utvecklingen mot hållbara tekniklösningar och ett sjötransportsystem fritt från koldioxidutsläpp.

– Med Gotland Tech Development tar vi ett nytt steg för att utveckla och framtidssäkra Rederi AB Gotland. Det nya bolaget blir en testbädd för hållbara lösningar för sjötransportsystem och närliggande verksamheter, kommenterar Håkan Johansson, vd för Rederi AB Gotland.

Målet med satsningen på ett teknikutvecklingsbolag är att accelerera klimatomställningen för att på sikt kunna fasa ut fossila utsläpp. Bolaget kommer arbeta med industriella partners för att testa och utveckla tekniklösningar för maritima näringar i synnerhet. De kommer också titta bredare på samarbeten inom transport-, energi- och bränsleområdet.

Bolaget kommer bedrivas med både interna och externa resurser, och tidigare vd för Destination Gotland, Christer Bruzelius, kommer engageras på konsultbasis i några av projekten.