Regelverk saknas för kontroll av laddstationer

Det saknas fortfarande regelverk för laddstationer motsvarande det som finns för bensin- och dieselpumpar. Laddinfrastrukturen omfattas alltså inte av några kontrollkrav, vilket ökar risken för dolda säkerhetsrisker. Enligt Rise kan oberoende kontroller hjälpa operatörer tills regelverket finns på plats.

Enligt intresseorganisationen Power Circle kan nästan alla nya vägfordon vara eldrivna 2030. För att det ska vara praktiskt möjligt är laddinfrastrukturen avgörande. I slutet av 2023 fanns det runt 34 400 publika laddpunkter i Sverige, fördelade på ca 4 700 laddstationer. Men kontrollerna släpar efter.

– Jag tror att de flesta konsumenter tar för givet att dessa laddstationer är kontrollerade på liknande sätt som tankstationer för bensin och diesel, att de är säkra och levererar det man betalar för. Men laddstationer är inte reglerade i detalj ännu, kommenterar Anders Nilsson, senior affärsutvecklare inom Elektrifiering och pålitlighet på Rise.

Utbyggnaden har gått undan och regelverket har inte hängt med. Det tar tid att revidera internationella direktiv. I väntan på övergripande EU-krav för hur laddstationer ska regleras har vissa länder valt att ta fram nationella riktlinjer. I praktiken kan det innebära tekniska handelshinder då regleringen på olika marknader skiljer sig åt och skapar en komplex situation för aktörerna i branschen, menar Anders Nilsson.

Oberoende kontroller

Trots bristen på regelverk genomför Rises ingenjörer kontroller av laddstationer redan idag. Med hjälp av kalibrerad mätutrustning kan de se om laddstationen levererar den energi som kunden betalar för. De kontrollerar också om kablar och kontaktdon är i gott skick och möter kraven för elsäkerhet.

– Än har det inte varit någon incident kopplad till laddstationer i Sverige, men det räcker med att någon blir skadad så kommer det här att bli högaktuellt. När det väl händer en olycka riskerar detta att påverka tilliten till laddinfrastrukturen, vilket i sin tur skulle kunna bromsa upp elektrifieringen, kommenterar Anders Nilsson och fortsätter:

– Nu är stationerna relativt nya, men tids nog kommer kablarna att slitas. Någon glömmer att plugga ur och åker i väg, det har ju hänt vid bensinmackar. När vi ska ut och mäta vill vi därför även titta på hur utrustningen ser ut. Kontrollen handlar både om konsumentskydd och säkerhet.

RISE har en tät dialog med Swedac, den svenska föreskrivande myndigheten för reglerad mätteknik, för att kunna följa utvecklingen kring implementeringen av laddstationer i EU:s mätinstrumentdirektiv (MID). Eftersom RISE redan testar nya produkter under utveckling och befintliga produkter ute på fält, kan Anders Nilsson meddela att teamet kommer att stå redo när nya, övergripande regler kommer på plats.