Regeringen förlänger sjöfartsstödet

Det tillfälligt anpassade sjöfartsstödet förlängs en andra gång, nu till och med den 30 september 2021. Förlängningen innebär stöd för sjömän på passagerarfärjor som tillfälligt tagits ur trafik på grund av pandemins ekonomiska följder.

Stödet beslutades i juni 2020 för att stödja sjöfartsbranschen i det svåra ekonomiska läge som uppstått på grund av coronapandemin. Att stödet nu förlängs innebär att stöd ges för sjömän på passagerarfärjor som tillfälligt tagits ur trafik. Rederierna kan fortsatt söka stödet hos Delegationen för sjöfartsstöd på Trafikverket.

– Coronapandemin har drabbat färjetrafiken till och från Sverige hårt. Det tillfälligt anpassade stödet är en viktig del i att säkra en stark svensk sjöfart även efter krisen, säger infrastrukturminister Tomas Eneroth i ett pressmeddelande.

Anders Hermansson på Svensk Sjöfart välkomnar beskedet om förlängning, särskilt som det råder stor osäkerhet kring huruvida verksamheterna kommer kunna öppna upp i den takt de hoppas.

– Även om vi naturligtvis hoppas på att samhället snart ska kunna lägga pandemin bakom oss så är vi realistiska och kan konstatera att det finns en osäkerhet kring hur snabbt olika länder kommer att öppna upp sina gränser och möjliggöra resande mellan länder, säger Anders Hermansson, vice vd för Svensk Sjöfart, i ett pressmeddelande.