Regeringen handlar upp samhällsviktigt flyg

Regeringen har beslutat att införa en temporär allmän trafikplikt på ett antal flyglinjer till och från Norrland och Gotland. Ett välkommet besked, anser branschorganisationen Transportföretagen. “Dels är det viktigt att vi alls har transporter under coronakrisen dels är det även viktigt att vi har en transportsektor kvar efter krisen, kommenterar Marcus Dahlsten, vd Transportföretagen.

Regeringens beslut om en temporär allmän trafikplikt innebär att ett visst utbud av flygtrafik ska upprätthållas. Som en del i detta uppdrar regeringen åt Trafikverket att skyndsamt ingå avtal om flygtrafik på följande linjer: Kiruna–Arlanda, Luleå–Arlanda, Umeå–Arlanda, Östersund–Arlanda, Skellefteå–Arlanda, Örnsköldsvik–Arlanda, Sundsvall–Arlanda och Visby–Arlanda.

Trafikverket ska se till att de flygplatser som omfattas av beslutet av allmän trafikplikt kan nås genom att i möjligaste mån arrangera en kostnads- och miljömässigt effektiv slingning av flyglinjerna, med upp till tre mellanlandningar på en linje.

Regeringen har i sitt beslut angett att utgifterna för trafiken högst får uppgå till högst 105 miljoner kronor. Utgifterna för trafiken finansieras inom de medel för trafikavtal som Trafikverket disponerar.

Syftet är att säkerställa en grundläggande tillgänglighet för transporter av personer och gods för samhällsviktiga ändamål och beslutet bygger på en överenskommelse mellan regeringen, Centerpartiet och Liberalerna.

Transportföretagen välkomnar beskedet.

Marcus Dahlsten. Foto Transportföretagen.

– Det är mycket värdefullt att regeringen nu säkrar tillgängligheten till Norrland och Gotland genom att handla upp samhällsviktiga flyglinjer. Det här är en fråga vi bett regeringen att agera på. Dels är det viktigt att vi alls har transporter under coronakrisen dels är det även viktigt att vi har en transportsektor kvar efter krisen, kommenterar Marcus Dahlsten, vd Transportföretagen

Beskedet är viktigt för de berörda regionerna. Däremot beklagar Transportföretagen att flera regioner i södra Sverige lämnas utan tillfredställande tillgänglighet.

– En konkurrenskraftig transportsektor är en förutsättning för hela samhället att fungera. Just nu är de kommersiellt drivna transporterna reducerade till en lägstanivå. Ytterligare minskning riskerar att leda till allvarlig samhällsstörning. Samtidigt är läget för flyget i Sverige oerhört kritiskt och fler åtgärder krävs, kommenterar Marcus Dahlsten.