Regeringen satsar på forskning om elflyg

Trafikverket får i uppdrag att analysera och lämna förslag på hur stödet till forskning och innovation på elflygsområdet kan utvecklas, samordnas och organiseras. Syftet med uppdraget är att påskynda utvecklingen av elflyg.

Enligt en rapport från Trafikanalys hösten 2020 innebär elflyg en långsiktig affärsmöjlighet för Sverige, där landet kan spela en viktig roll. Det är också allt fler aktörer som satsar på utveckling av elflyg, som exempel kan nämnas svenska Heart Aerospace som utvecklat ett regionalt elflygplan med plats för 19 passagerare. Projektet “Fossilfritt flyg i norra Sverige” genomför en fallstudie som testar en elflygslinje mellan Umeå och Åre, samtidigt som Gotland vill bli först i Sverige med elflygstrafik.

Inom begreppet elflyg återfinns flera snabbt framväxande tekniker som har kommit olika långt i sin tekniska och marknadsmässiga utveckling, exempelvis batteridrift och vätgasdrift genom bränsleceller och gasturbiner. Nu får Trafikverket i uppdrag att analysera och lämna förslag på hur stödet till forskning och innovation inom elflyg kan utvecklas, samordnas och organiseras.

– Jag vill förbättra det statliga stödet för utveckling av elflyg och påskynda det industriella utvecklingsarbetet i Sverige. Det är bra för klimatomställningen och skapar nya jobb, säger infrastrukturminister Tomas Eneroth i ett pressmeddelande.

Uppdraget ska redovisas till Regeringskansliet senast den 15 juni 2022.