Regio bygger nytt lager i Uppsala

Fastighetsbolaget Regio bygger en anpassad lager- och logistikbyggnad på 1 700 kvm i i Östra Fyrislund i Uppsala åt logistikföretaget Mellansvenska Logistiktransporter, som sedan tidigare har sitt huvudkontor i området.

Östra Fyrislund är ett utvecklingsområde för verksamhetslokaler nära centrala Uppsala. Fastighetsbolaget Regio förvärvade flera fastigheter i området i april 2020. De inledde ett samarbete med dotterbolaget Reimnor som delägare och lokal partner. Under 2020 utvecklade företagen ett nytt huvudkontor om 2 300 kvm för Mellansvenska Logistiktransporter AB (MLT), vilket togs i bruk i början av 2021.

Nu bygger de en ny anpassad lager-/logistikbyggnad om 1 700 kvm som kommer förbindas med övriga lokaler genom ett skärmtak. Byggnaden uppförs med sedumtak och med materialval i enlighet med Sundahus.

Eric Bergström, vd för Regio. Foto Regio.

– Östra Fyrislund är ett eftertraktat område och vi har haft flera företag som visat intresse för att nyetablera sig på fastigheten. Det känns dock extra roligt att kunna vidareutveckla fastigheten med lokaler åt MLT och därmed ytterligare stärka ett gott samarbete med en uppskattad hyresgäst, kommenterar Eric Bergström, vd för Regio.

– Det strategiska läget intill Uppsalas södra infart från E4 har givit oss en ordentlig skjuts i efterfrågan och därmed behovet att vidareutveckla vår affär. Att utveckla partnerskapet med Regio känns tryggt och hållbart och gör att vi kan fokusera på kärnaffären, kommenterar Daniel Åberg, vd för MLT.

Regios totala förvaltningsvolym i Uppsala uppgår till ca 50 000 kvm uthyrningsbar yta. Reimnor ansvarar för förvaltning och vidareutveckling av fastigheterna inom Östra Fyrislund.