Regionala flygplatser i gemensam upphandling av biojetbränsle

Grön Flygplats har tillsammans med Ängelholm Helsingborg Airport och fem andra regionala flygplatser genomfört en gemensam upphandling av biojetbränsle.

Dagens flygmotorer har redan kapacitet att flyga med 50% inblandning av biojetbränsle i tanken, det är tillgången på förnybar råvara som är den mest brådskande frågan idag. Flera av medlemsflygplatserna i Grön Flygplats har i en gemensam upphandling säkrat tillgången till biojetbränsle. Det här ger flygplatserna en möjlighet att erbjuda både flygbolag och passagerare grönt biojetbränsle och underlätta omställningen för ett mer klimatsmart och hållbart flyg.

Vill se mer uppblandning i tankarna

Idag finns förslag från regeringen om reduktionsplikt för biobränsle för flyg. Det innebär att allt flyg måste ha en viss procent inblandad förnybar råvara i allt bränsle. Andelen inblandning börjar på 1% för 2021, för att ökas till 30% till år 2030. Grön Flygplats tycker att reduktionsplikten är ett steg i rätt riktning, men hade gärna sett högre ambitioner med större krav på inblandning av biobränsle. Nu hoppas man att upphandlingen ska öka tillgången av biojetbränsle för flygplatserna framöver.

Upphandlingen tecknades med Air BP och sträcker sig tre år framåt. De flygplatser som anslutit sig är Ängelholm-Helsingborg, Jönköping, Kalmar-Öland, Skellefteå, Trollhättan-Vänersborg och Örnsköldsvik. Det är möjligt för fler regionala flygplatser att ansluta sig till avtalet. Kommuner, regioner och företag kommer även att kunna ansluta sig till avtalet hos sin flygplats.

Fakta Grön Flygplats

Grön Flygplats är ett klimatprojekt som enar de regionala flygplatserna i Sverige för ett hållbart resande. Deras vision är en framtid utan utsläpp och med minskat avstånd mellan människor. Projektet är ett samarbete genom Svenska Regionala Flygplatser (SRF).