Rejlers ger logistikstöd till FMV

Rejlers ingår genom sitt delägarskap i NESP ett nytt ramavtal med Försvarets Materielverk, FMV, gällande konsulttjänster inom integrerat logistikstöd (ILS). Avtalet löper på upp till sju år och det är även möjligt för Försvarsmakten att avropa på avtalet.  

Det nya ramavtalet med FMV avser konsulttjänster inom Integrerat logistikstöd (ILS), som är en ledningsprocess som stödjer utvecklingsarbetet i syfte att dimensionera och optimera underhållsystem utifrån krav på tillgänglighet, uthållighet och livscykelkostnad. Målet med ILS-arbetet är att uppnå ett system med hög driftsäkerhet till lägsta möjliga livscykelkostnad.

— Vi ser fram emot att tillsammans med NESP fortsätta stötta utvecklingen inom FMV och Försvarsmakten. Ramavtalet ligger helt i linje med vår satsning på försvar och säkerhet som vi har ett starkt fokus på, både vad gäller uppdrag och nyrekryteringar, kommenterar Jaime Rico, affärsområdesansvarig för Försvar och säkerhet på Rejlers.

Rejlers äger 40 % av aktierna i NESP (Network Enabling System Partner AB), genom förvärvet av Pondra AB under 2019.