Rekordlånga ledtider – högsta siffran sedan 1987

Ledtiderna för material och utrustning till amerikanska producerande företag ökade till 100 dagar i snitt under april, enligt ISMs månatliga produktionsindex Manufacturing PMI. Det är den högsta snittledtiden som uppmätts sedan mätningarna startade 1987. Komponentbrist och höga fraktpriser slår även hårt mot svenska industriföretag.

Störningarna i det globala fraktsystemet fortsätter att påverka produktionen och ekonomin. Det stod klart när ISM, Institute for Supply Management, publicerade sitt senaste PMI-index för amerikansk produktion och försörjning, ett index som i april landade på 55,4 procent, en minskning med 1,7 procent mot mars 2022. Siffran indikerar ekonomisk tillväxt för den amerikanska ekonomin för 23e månaden i rad, senast indexet pekade på negativ tillväxt (ett indextal under 50) var i april och maj 2020.

Längsta ledtiderna någonsin

ISM följer också ledtiderna för försörjning av material- och utrustning till den amerikanska produktionsindustrin, och i april hamnade snittledtiderna på 100 dagar, en ökning med fyra dagar mot mars. Siffran är den högsta sedan ISM började sina mätningar av ledtider år 1987.

Förutom problemen med leveranser så tynger även kompetensbrist branschen, och 34 procent av de svarande i ISMs undersökning uppger att de har svårt att fylla sina vakanser, mot 28 procent i mars.

– Amerikansk tillverkning förblir i ett efterfrågedrivet, försörjningsstört tillstånd. I april så bromsades utvecklingen för att lösa kompetensbristen i alla led av försörjningskedjan, kommenterar rapportförfattaren Timothy Fiore, ordförande för ISM.

Kapacitetsbristen inom både logistik och kompetens resulterar i en lägre tillväxt inom både produktion och orderingång, enligt ISMs rapport. Även orderstocken växte i april för 22a månaden i rad.

– Orderstocken ökade i april, om än i långsammare takt, eftersom produktionen fortfarande är begränsad och nya order fortsätter på måttliga nivåer, kommenterar Fiore.

Scania och Volvo drabbade

I Sverige är trenden liknande, inköpschefsindex: PMI sjunker och landade för mars på en siffra på 55,0 jämfört med 56,8 i mars.

– Det är den lägsta nivån sedan augusti 2020 och innebär att tillväxten i svensk industri har tappat ytterligare fart samtidigt som nedåtriskerna i och med kriget i Ukraina och nedstängningarna av den kinesiska ekonomin, vilket börjar sätta negativa avtryck i företagens orderböcker och i produktionsplanerna, kommenterar Jörgen Kennemar, ansvarig för analysen av inköpschefsindex på Swedbank.

I veckan har Volvo Cars och Scania presenterat nya resultat, Scania rapporterade ett minskat rörelseresultat med 44 procent för första kvartalet, vilket beror på komponentbrist och höga kostnader på insatsvaror och frakt som gör att man inte kunnat producera i den takt man vill.

Volvo Cars såg en minskad försäljning på 20 procent första halvåret 2022, vilket man härleder till halvledarbristen.