Rekordmånga fartyg vid Gävle hamns kajer

Under onsdagen slog Yilport Gävle nytt rekord för fartygsanlöp under en och samma dag: med tre containerfartyg och fem konventionellt lastade fartyg vid kaj. Nästa veckan invigs Gävle hamns containerterminal: efter två års fördröjning.

Under onsdagen flockades fartygen i Gävle hamn, med så många som åtta på plats vid kaj samtidigt.

– Det är inspirerande att se så här många fartyg vid kaj samtidigt, det har aldrig hänt förut, kommenterar Eryn Dinyovszky, vd för Yilport Gävle, i ett pressmeddelande.

Yilport Gävle driftar Gävle hamns terminaler, varav containerterminalen nu byggts ut till fördubblad kapacitet. Invigningen sker nästa vecka – efter viss försening. Från början var planen att hamnutbyggnaden skulle stå klar till sommaren 2020, samtidigt som konkurrenten Stockholms hamnars hamnprojekt i Norvik, Nynäshamn.

Med den utbyggda containerterminalen kan Yilport Gävle hantera betydligt fler fartyg samtidigt. I teorin skulle det gå att operera fyra containerfartyg på en och samma gång, “men tre är en god start” skriver hamnen i ett pressmeddelande.

Åtta fartyg på plats samtidigt i Gävle hamn. Foto Gävle hamn.

För närvarande pågår en elektrifiering i hamnen där kablar grävs ner och kranar byggs om från dieseldrift till eldrift.

En uppgång i godsvolymer över kaj 2020 (+11 procent) vände till en nedgång 2021 (-22 procent) för Gävle hamn. Den totala godsomsättningen i Gävle hamn år 2021 var 5 087 kton. Containerflödena minskade liksom flödena av olja genom hamnen. Antal TEU i tågpendeln mellan GCT och kombiterminalen i Rosersberg (Yilport Stockholm Nord) ökade dock något från 2020 till 2021, och även för bulk ökade godsmängderna en aning under 2021, enligt hamnen.

Av Klara Eriksson