Fortsatt starka godsvolymer i Trelleborgs hamn

Trots en pågående pandemi ökade fraktvolymerna i Skandinaviens största RoRo-hamn under 2020 med nästan 2 procent jämfört med 2019. Den uppgående trenden ser också ut att fortsätta.

Under 2020 passerade 773 000 lastbilar och trailers Trelleborgs hamn, vilket är en ökning med 1,7 procent jämfört med 2019. Ökningen av fraktvolymer kan förklaras av den pågående coronapandemin som förstärkt trenden med en ökande e-handel och investeringar i hus och hem. 

Även den intermodala trafiken har varit framgångsrik under 2020 med en ökning på 72 procent jämfört med föregående år, vilket betyder att närmare 27 000 trailers har åkt till eller från Trelleborgs Hamn på järnväg. Trelleborgs hamns ambition är att öka denna volym ännu mer under 2021.

Passagerarvolymerna har däremot sjunkit drastiskt, liksom för andra hamnar, under 2020. Under 2020 minskade antalet passagerare med 31,6 procent och antalet personbilar med 42,2 procent jämfört med 2019. Stena Line la ner linjen till Sassnitz i april 2020 vilket påverkade antalet personbilar och passagerare samt antalet turer.