Rekordnivåer för Bolist Logistik

Bolist e-handel skördar stora försäljningsframgångar, vilket också gynnar Mestergruppen Sverige AB:s logistikbolag, Bolist Logistik AB, med lager hos Nowaste i Helsingborg. Bolist har slagit rekord i enskild försäljningsmånad sedan bolaget startade 2014.

Det var 2019 som bygghandelskedjorna XL-BYGG AB och Bolist AB gick samman i en av de största strukturaffärerna hittills på den svenska byggvarumarknaden. Koncernen med kedjorna XL-BYGG, Bolist och Järnia har tillsammans över 300 butiker varav alla på sikt kommer försörjas av koncernens logistikbolag Bolist Logistik.

– Vi har en bra grund att utgå ifrån och vi är övertygade om att vår egenägda logistik tillför värden till våra delägares butiker och slutkunder i Bolists e-handel. Samgåendet mellan XL-Bygg och Bolist/Järnia kommer ge ytterligare försäljningsökningar framöver då logistikbolaget nu förbereder för att ta emot XL-Bygg som kunder. En lösning som planeras vara klar senast vid årsskiftet, säger Stefan Thollén, inköps- och varuflödeschef Mestergruppen Sverige AB.

Bolist Logistik AB driver två lager, ett för butiksvaror och ett för byggmaterial. Båda lagren är lokaliserade i Helsingborg där Nowaste Logistics AB är logistikpartner. Omsättningen är 700 mkr och sortimentet består av 12 000 artiklar som spänner över merparten av butikssortimentet i en bygg- och järnhandel. Framträdande kategorier är infästning, maskinverktyg, färg, trädgård, personligt skydd, el och VVS. De största byggkategorierna är träbaserade skivor, isolering och gips. Antalet leverantörer uppgår totalt till över 130. Kunder är delägare i Mestergruppen Sverige AB samt slutkunder till bolist.se

Försäljningen på bolist.se ökade under maj månad med över 200% mot föregående år. Hittills i år har försäljningen ökat 65%. Ökningen finns i flertalet av kategorierna och syns tydligt i varuområdena maskinverktyg och trädgård.

Den stora ökningen på e-handeln har också bidragit till ökning för Mestergruppen Sverige AB:s logistikbolag, Bolist Logistik, som i maj månad gör sin bästa försäljningsmånad någonsin. Försäljningen har i majmånad ökat 23% mot föregående år.