Rekordökning för mat-ehandel i juli

Tillväxten i e-handeln var rekordhög i juli, jämfört med juli 2019. Detta visar Postnords rapport E-barometern för juli månad. E-handeln av livsmedel har ökat med 200 procent, enligt konsumenternas uppskattning.

Den sedvanliga nedgången i samband med semesterveckorna, uteblev i år tack vare att fler stannade i Sverige. Under juni var tillväxttalen måttligare, men i juli var den procentuella förändringen mot föregående år uppe på nya rekordnivåer, hela 45 procent.

– Inte minst ser vi att en betydligt större del av befolkningen har e-handlat under juli i år och det har såklart att göra med att långt fler spenderat semestern i Sverige. Den effekten var att vänta. Vi ser också att man har e-handlat för mer pengar per person, vilket hör samman med att dagligvarorna växt så kraftigt, kommenterar Carl-Fredrik Teder, e-handelsanalytiker på Postnord.

Den totala andelen som e-handlat (senaste 30 dagarna) var hela 77 procent – tio procentenheter högre än samma månad 2019. Liksom tidigare corona-månader är det många som har e-handlat dagligvaror på nätet under juli. Produktkategorin växte med hela 200 procent, baserat på konsumenternas självuppskattade köp. Även kategorin sport och fritid växte kraftigt, +63 procent.

– Att sport och fritid växer kraftigt är inte heller helt oväntat, givet att de flesta spenderat semesterkassan i Sverige istället för att resa utomlands. Det har bevisligen blivit fler nya vandringskängor, tält och tennisracketar än under en normal sommar, kommenterar Carl-Fredrik Teder.

E-barometern för juli är den fjärde rapporten som visar e-handelns utveckling månadsvis. Under coronakrisen släpps E-barometern en gång i månaden, utöver kvartalsrapporterna. Månadsrapporten bygger på två konsumentundersökningar som genomförts av Kantar Sifo på uppdrag av Postnord; dels den ordinarie månadsundersökningen för E-barometern, samt en löpande undersökning som Postnord initierat med anledning av den rådande coronasituationen. Den ordinarie undersökningen genomfördes i början av augusti, med 1 337 svar från personer som e-handlat under de senaste 30 dagarna. Den andra undersökningen genomfördes under juli, med svar från totalt 1 137 personer.  
Några siffror ur rapporten:

  • E-handeln växte med 45 procent under juli, jämfört med juli 2019.
  • Dagligvaror växte mest (+200 procent), följt av sport och fritid (+63 procent).
  • 77 procent av svenskarna e-handlade under juli, 80 procent av kvinnorna och 73 procent av männen.
  • Skönhet och hälsa (där apoteksvaror ingår) var den produktkategori som flest handlat från (38 procent), följt av kläder och skor, med 35 procent.
  • Färre oroar sig för landets ekonomi, jämfört med tidigare coronamånader