Rekordomsättning för nordiska fastigheter

Den nordiska fastighetsmarknaden omsatte 29 miljarder euro under första halvan av 2021, ett historiskt rekord och 75 procent mer än samma period 2020, enligt Pangea. Mest växte transaktionsvolymerna i Norge och Sverige och när det gäller logistik så låg andelen på hela 17 procent, mot 12 procent 2020.

Prognosen för den totala transaktionsvolymen i Norden under andra halvan av 2021 ligger enligt fastighetsrådgivaren Pangea på omkring 26 miljarder euro, vilket innebär att helåret 2021 kan landa på omkring 55 miljarder euro, mot 45,5 miljarder 2019, som är den tidigare högsta helårsnoteringen.

I Sverige ökar transaktionsvolymen totalt med 101 procent mellan H1 2020 och H1 2021. Mest har transaktionsvolymerna ökat i Norge, där volymen ökade med hela 171 procent mot första halvåret 2020.

Transaktionsvoymer i Norden 2008-2021. Källa Pangea Research.

– Den nordiska fastighetsmarknaden är mer aktiv än någonsin tidigare, och det senaste decenniet har de nordiska transaktionsvolymerna bara legat över 45 miljarder Euro en gång, under 2019. Första halvåret brukar generellt vara svagare transaktionsmässigt än andra halvåret, så vi är på väg mot en rekordvolym för 2021 på över 50 miljarder euro, säger Mikael Söderlundh, analyschef och partner på Pangea.

Fördubbling för logistik

När det gäller logistikfastigheter så har transaktionsvolymen för första halvåret 2020 nära fördubblats mot 2020, med en total andel på 17 procent, vilket motsvarar närmare 5 miljarder euro, mot 12 procent av totalvolymen 2020, vilket motsvarade 2,6 miljarder euro.

– Vi har sett en ganska stor ökning gradvis över tid för logistikfastigheter, både procentuellt och i ören och kronor, som ser ut att fortsätta framåt. Sen är det inte ren logistik som vi kartlägger i den här rapporten, utan en sammanslagning av logistik och industri, och där dras volymerna upp av en hel del stora industriprojekt, inte minst en stor industriaffär i Norge, på 9 miljarder NOK. Så jag tror att ren logistik har legat mer mer stabilt än vad totalen visar, säger Mikael Söderlundh.

Tror på vaccineffekt

Enligt Mikael Söderlundh är bostäder och logistik populära lågrisksegment både i Norden och resten av Europa.

– Vi ser också ett ökat intresse för andra segment, som kontor, handel och lättindustri, säger Mikael Söderlundh.

Han tror också på en “vaccineffekt”på marknaden till hösten.

Mikael Söderlundh. Foto Pangea

– Alla affärer hittills i år fått genomföras till stor del digitalt. Vi har haft mycket utländska köpare trots att landsgränserna inte öppnat helt än, och jag tror att vi kommer att se en vaccineffekt på transaktionsmarknaden när utländska köpare kan resa fritt igen, vilket kommer att underlätta affärerna och troligtvis öka de internationella transaktionsvolymerna ytterligare.

Jag tror att vi kommer att se en vaccineffekt på transaktionsmarknaden när utländska köpare kan resa fritt igen

Tittar man på börsen är utsikterna för logistikfastigheter också framåtblickande, menar Mikael Söderlundh:

– Vi sneglar ju också på börsen när vi spår hur marknaden kommer se ut framåt. Där har bostads- och logistikfastighetsbolagen högst värdering och ser inte ut att ha toppat än.

Läs mer om de nordiska transaktionsvolymerna i Pangeas trendrapport eller i sammanfattningen på svenska (pdf)

Av Hilda Hultén