Rekordresultat för Bergendahls partihandel

Bergendahls Food – Bergendahls partihandel som nyligen förvärvats av Axfood – rapporterar ett mycket starkt helårsresultat med en vinst på 271 miljoner kronor, vilket är en ökning med 163 miljoner kronor jämfört med föregående år och det bästa resultatet bolaget någonsin har redovisat. “Vi har gjort en total vändning av bolaget” kommenterar avgående vdn Håkan Åkerström.

Bergendahl Food AB (Bergendahls Partihandel) är en av ett fåtal grossister inom svensk detaljhandel, med cirka 800 medarbetare och centrallager i Hässleholm. Företaget bedriver partihandel främst gentemot City Gross och därtill cirka 170 fria handlare och e-handelsaktörer.

För två år sedan gick Bergendahls Food i förlust och i april 2020 stängdes lagret i Tumba. I maj i år kom beskedet att Axfood köper Bergendahls grossistverksamhet, som kommer inlemmas i Dagab.

Dagligvaruhandeln har dock gått starkt under pandemin, och när Bergendahls nu rapporterade sitt bokslut för räkenskapsåret augusti 2020 –augusti 2021, var siffrorna ljusa – bolaget gjorde en vinst på 271 miljoner.

– Vi har gjort ett mycket starkt finansiellt år, det bästa i företagets historia, vilket känns fantastiskt roligt. Vi har arbetat hårt med att förbättra både säljstyrning, servicegrad och kostnadsnivån. Samtidigt har vi satsat på flera säljdrivande aktiviteter, förbättrat vårt erbjudande och gjort lyckosamma satsningar som exempelvis öppningen av City Gross i Hyllie, sammanfattar Håkan Åkerström, vd Bergendahls Food.

Även tillväxten var positiv med en nettoomsättning som uppgick till 12 784 Mkr, vilket är en ökning på 6,1 procent. Rörelsemarginalen var 2,1 procent.

I juni kommunicerades att Bergendahls Food AB kommer att säljas till Axfood och bli en del av Dagab. Den 16 september kom ett godkännande från Konkurrensverket och övertagandet sker den 1 oktober. I samband med det slutar även Håkan Åkerström som vd.

– Det är en fantastisk resa vi har gjort, blickar vi tillbaka hade bolaget ett negativt resultat för två år sedan. Vi har gjort en total vändning av bolaget och jag är otroligt stolt över det arbete som samtliga medarbetare lagt ner. Det driv och engagemang som genomsyrat denna utveckling är grymt och jag är väldigt glad över att ha fått vara en del av det. Den 1 oktober tar Dagab över Bergendahls Food och en ny spännande resa för bolaget påbörjas, kommenterar Håkan Åkerström.

Av Klara Eriksson